Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

Modul Plánování směn uživatelům umožní pro stanovené vyrovnávací období vytvořit rozvrhy pracovní doby zaměstnanců, případně i externích pracovníků. Přitom musí být splněny požadavky na pokrytí pracoviště pracovníky požadovaných kompetencí a současně nesmí být porušeny zákonné podmínky pro rozvrh pracovní doby dané zákoníkem práce a dalšími předpisy. Kromě plánování umožňuje modul rovněž evidenci skutečnosti a porovnání plánu se skutečností.

Plánování směn je portálový modul, oprávnění pracovníci s ním tedy budou pracovat prostřednictvím webového prohlížeče a spolupracuje s aplikacemi Mzdy a Docházkový systém.

Modul je navržen pro víceetapové zpracování:

  • První etapa, dlouhodobý plán, umožňuje navrhnout výchozí rozvrhy pokrytí pracovišť pro výpočet nároku na dovolenou a naplánování dovolené a dalších předem známých nepřítomností.
  • Druhá etapa, tzv. operativní plán, umožní provést v dlouhodobém rozvrhu operativní změny, aby byly pokryty pracovní pozice nepřítomných pracovníků.
  • Třetí etapa představuje evidenci skutečnosti.
  • Volitelná čtvrtá etapa - skutečnost po korekci, která pak vstupuje do zpracování mezd.

Princip zpracování

  • Směny - pro plánování směn musí být vytvořeny definice jednotlivých směn.
  • Týmy a jejich členové - aby mohl vzniknout plán požadované obsazenosti jednotlivých pracovních pozic, je třeba definovat skupiny vzájemně zastupitelných pracovníků, kteří mohou danou pozici zastávat. Těmto skupinám říkáme týmy a jsou obvykle podmnožinou útvarů.
  • Kompetence - členové týmů by měli být v základní náplni práce vzájemně zastupitelní, u některých je ale potřeba rozlišovat speciální doplňkové kompetence, např. skladník může být vyškolen pro práci s různými typy manipulační techniky, zdravotní sestra může mít kvalifikaci pro obsluhu některých zdravotnických přístrojů.
  • Plán nasazení týmů - soubor Plán nasazení týmů slouží k definici kolik pracovníků z jakého týmu bude nasazeno na určitou směnu. Nejde tedy o obsazení konkrétních lidí, ale o rozvržení potřebných kapacit pro efektivní chod útvaru v daném čase.
  • Omezující podmínky - Zákoník práce jasně definuje řadu omezujících podmínek, které musí být při plánování rozvrhu pracovní doby pracovníka splněny. Kromě toho mohou existovat osobní omezující podmínky konkrétního pracovníka (např. nemožnost práce v noci) nebo také osobní preference, které je při plánování směn rovněž možné zohlednit (pracovník z osobních důvodů nechce chodit na páteční odpolední směnu).
  • Plán směn - plán směn pro konkrétního pracovníka bude sestavován v kontextu týmu nebo v kontextu celého útvaru pro zvolené období. Pokud bude pro jeho útvar existovat plán obsazenosti týmů, bude se při plánování současně zobrazovat dosud neobsazená požadovaná kapacita.

Napište nám

Máte o modul zájem?
 Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*