Je určena k hromadnému prověření všech zaměstnanců, zda je s nimi vedeno aktuální insolvenční řízení. Pokud je takové řízení nalezeno, je to pro mzdovou účetní impuls k prostudování dokumentů insolvenčního řízení a posouzení, zda má řízení dopad na zpracování mezd.

Nesleduje se celý průběh insolvenčního řízení, ale zjišťuje se pouze okamžitá stavová informace o tom, zda se zaměstnancem je či není vedeno aktuální insolvenční řízení.

V protokolu funkce je zvlášť upozorněno na zaměstnance, kteří se v rejstříku nově vyskytli, či naopak jejich řízení přestalo být aktivní. Další informace, zda řízení ovlivní zpracování mezd, je nutné vyčíst přímo z Insolvenčního rejstříku.

Zaměstnavatelům lze jen doporučit, aby průběžně kontrolovali, zda je s jejich zaměstnanci vedeno insolvenční řízení a zda nevznikla povinnost hradit mzdu v rozsahu náležejícím do majetkové podstaty insolvenčnímu správci. Pokud zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci celou mzdu, ačkoliv měl stanovenou část hradit do majetkové podstaty, vystavuje se riziku, že insolvenční správce bude tuto část od zaměstnavatele vymáhat. Může se tak stát, že zaměstnavatel bude mít povinnost tuto částku uhradit ještě jednou, i když už peníze vyplatil zaměstnanci.

K provozování modulu je nutné funkční připojení k internetu. Veškerá data jsou na internetu přenášena pomocí zabezpečeného protokolu HTTPS.

Napište nám

Chcete se zeptat na vlastnosti našich produktů?
Zajímají Vás funkcnionality a možnosti rozšíření? Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*