Výhody partnerství

platove-postupy.svg

Stabilita

Stabilita zavedené české firmy od roku 1990, lídra v informačních systémech pro HR.

ostatni-produkty.svg

Komplexnost

Dodáváme komplexní systém pro podporu řízení lidských zdrojů ve variantách pro menší, střední i velké společnosti ze státní i privátní sféry.

benefity.svg

Konkurenční výhoda

Aplikace Vema Mzdy je jedním z nejrozšířenějších programů na mzdy a výpočet platu v České republice a na Slovensku.

ke-stazeni.svg

Moderní technologie

Všechny aplikace Vema je možné využívat vzdáleně přes internet jako službu Vema V4 Cloud.

kariera.svg

Jsme součástí holdingu

Abychom se mohli dále rozvíjet a vstupovat i na nové trhy, stali jsme se součástí holdingu Solitea, a. s.

neziskove-organizace.svg

Možnost výběru rozsahu spolupráce

Nabízíme více úrovní spolupráce podle rozsahu činností souvisejících s provozováním systému Vema.

Obchodní partnery rozdělujeme podle činností souvisejících s provozováním systému Vema. Rozlišujeme několik úrovní spolupráce:

Prodejní partner

  • Z uskutečněných obchodních případů mu náleží provize podle výše konta prodejů za posledních 12 měsíců, vyžaduje se znalost aplikací Vema pro předvedení zákazníkovi.

Konzultační partner

  • Je vyžadována znalost vybrané oblasti systému Vema doložená certifikátem o úspěšném složení zkoušky; konzultační partner je oprávněn nabízet svoje služby zákazníkům související s využíváním systému Vema, za což mu náleží odměna stanovená dohodou mezi ním a zákazníkem. Rozlišujeme tři typy konzultačních partnerů - konzultant HR (oblast lidských zdrojů), konzultant EL (oblast ekonomiky a logistiky) a konzultant EDS (oblast elektronický docházkový systém).

Systémový partner

  • Pro opakované dodávky ucelených systémů, protože společnost Vema dodává pouze aplikační SW.

Na každý typ partnerství je potřeba mít se společností Vema uzavřenou smlouvu. U konzultačních, školících a implementačních partnerů má společnost Vema možnost využít volných kapacit těchto partnerů a delegovat je v rámci svých projektů. Potom je odměna partnerů stanovena dohodou mezi jimi a společností Vema.

V současné době hledáme další partnery pro spolupráci v oblasti prodeje, v oblasti školení, v oblasti implementace, v oblasti vývoje a v oblasti systémové spolupráce. V případě vašeho zájmu o některý z uvažovaných druhů partnerství, prosím, kontaktujte pracovníky obchodního oddělení naší společnosti v Brně.