Středočeský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj | Olomoucký kraj |Plzeňský kraj | Bratislavský kraj | Nitriansky kraj

 

Obchodní partneři se věnují prodeji systému Vema a zajišťují servis přímo u uživatelů tohoto systému. Jejich úkolem je podpora uživatele při využívání a s tím spojené služby - instalace, nastavení systému, zaškolení, asistence u zpracování, instalace nových verzí, apod. Jsou rovněž nápomocni při řešení reklamací.

Partnery rozdělujeme podle činností souvisejících s provozováním systému Vema. Rozlišujeme několik úrovní spolupráce:

  • Prodejní partner
    • Z uskutečněných obchodních případů mu náleží provize podle výše konta prodejů za posledních 12 měsíců, vyžaduje se znalost aplikací Vema pro předvedení zákazníkovi.
  • Konzultační partner
    • Je vyžadována znalost vybrané oblasti systému Vema doložená certifikátem o úspěšném složení zkoušky; konzultační partner je oprávněn nabízet svoje služby zákazníkům související s využíváním systému Vema, za což mu náleží odměna stanovená dohodou mezi ním a zákazníkem. Rozlišujeme tři typy konzultačních partnerů - konzultant HR (oblast lidských zdrojů), konzultant EL (oblast ekonomiky a logistiky) a konzultant EDS (oblast elektronický docházkový systém).
  • Systémový partner
    • Pro opakované dodávky ucelených systémů, protože společnost Vema dodává pouze aplikační SW.

Na každý typ partnerství je potřeba mít se společností Vema uzavřenou smlouvu. U konzultačních, školících a implementačních partnerů má společnost Vema možnost využít volných kapacit těchto partnerů a delegovat je v rámci svých projektů. Potom je odměna partnerů stanovena dohodou mezi jimi a společností Vema.

V současné době hledáme další partnery pro spolupráci v oblasti prodeje, v oblasti školení, v oblasti implementace, v oblasti vývoje a v oblasti systémové spolupráce. V případě vašeho zájmu o některý z uvažovaných druhů partnerství, prosím, kontaktujte pracovníky obchodního oddělení naší společnosti v Brně.

 

Středočeský kraj

Progresia s.r.o.

Petr Fišer
Bryksova 42/761, 198 00 Praha 9, Česká republika
tel.: 602 627 499, e-mail: fiser@progresia.cz
typ partnera: prodejní

Ústecký kraj

C.A.C. Consultations Analyses Communications s.r.o.

Ing. Petr Jánský
Tolstého 148/27, 415 03 Teplice, Česká republika
tel.: 417 531 091, 603 212 111, e-mail: cac@amzdy.cz
typ partnera: prodejní

Agentura KONTOR s. r. o.

Ing. František Hotáry
28. října 855/25, 415 01 Teplice v Čechách, Česká republika
tel.: 477 477 179, 603 485 460, e-mail: kontor@iol.cz
typ partnera: prodejní, konzultant HR, EL, EDS

ICOMP EkoServis

Václav Řimnáč
Jižní 2777, 438 01 Žatec, Česká republika
tel.: 415 741 250, e-mail: icomp.rimnac@tiscali.com
Dagmar Pochmanová, e-mail: icomp.pochmanova@tiscali.com
typ partnera: prodejní

Office Studio

Petr Bílek, Javorová 525/3096, 434 01 Most, Česká republika
tel.: 476 702 100, 777 948 942, e-mail: p.bilek@ihs.cz
typ partnera: prodejní

Liberecký kraj

Ing. Jiří Koudelka - DAT

Karla Čapka 5, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika
tel.: 483 345 796, e-mail: jkoudelka@datjbc.cz, pamekos@datjbc.czwww.datjbc.cz
typ partnera: prodejní, konzultant HR, EL, EDS

Helena Konečná - SW-KON

Skokanská 421, 460 08 Liberec - Horní Hanychov
tel.: 602 109 006, e-mail: sw-kon@volny.cz
typ partnera: prodejní, konzultant HR, EDS

Plzeňský kraj

CÍGLER SOFTWARE West, s.r.o.

Petra Krákorová
Kollárova 420/24, 301 00 Plzeň, Česká republika
Tel. 605 221 020, 377 222 001, email: petra.krakorova@csw.cz 
www.money.cz 
typ partnera: prodejní

Královéhradecký kraj

IndiGO group s. r. o.

Jaromír Ulman, Panská 25, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika
tel.: 732 311 991, e-mail: ulman@indigoumi.cz
typ partnera: prodejní, konzultant HR

MELCO spol. s r. o.

Ing. Milena Novotná
Křížkovského 211, 541 01 Trutnov, Česká republika
tel.: 499 812 369, 603 868 742, e-mail: ropo@melco.cz; novotna@melco.cz
www.melco.cz
typ partnera: prodejní, konzultant HR

Softbit software, s. r. o.

Tomáš Urban
Nad Dubinkou 1634, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 532 202, 603 449 244, e-mail: tomas.urban@softbit.cz; softbit@softbit.cz
www.softbit.cz
typ partnera: prodejní, konzultant HR

Pardubický kraj

Ing. Zdeněk Pulpán

Barákova 699, 538 03 Heřmanův Městec, Česká republika
mobil: 728 241 848, e-mail: z.pulpan@seznam.cz
http://ucetnictvi.bluefile.cz
typ partnera: prodejní, konzultant HR, EL

Jihomoravský kraj

Solitea Česká republika

Tomáš Komárek
Drobného 49, 602 00 Brno, Česká republika
tel.: 549 522 511, fax: 549 522 512, e-mail: tomas.komarek@csw.cz
typ partnera: prodejní

Faster CZ spol. s r. o.

Ing. Miloslav Škorpík
Obřanská 940/60, 614 00 Brno, Česká republika
tel.: 545 163 100 až 4, fax: 545 163 105, e-mail: faster@faster.cz, eko@faster.cz
www.faster.cz
typ partnera: prodejní

Ing. Iveta Klimečková

Fillova 7, 638 00 Brno, Česká republika
tel.: 737 146 262, e-mail: klimeckova@gmail.com
typ partnera: prodejní, konzultant EL

KOMS

Ing. Vladimír Zdražílek
Hrnčířská 11, 602 00 Brno, Česká republika
tel.: 541 211 857, e-mail: komsvz@seznam.cz
typ partnera: prodejní

Marie Uhrová, p.m.

Brožíkova 20a, 638 00 Brno, Česká republika
tel.: 548 525 326, e-mail: u.marie@seznam.cz
typ partnera: prodejní, konzultant HR

SOP

Ing. Jiřina Nisnerová
Masarykova třída 99, 698 01 Veselí nad Moravou, Česká republika
tel.: 518 322 303, e-mail: jirnis@seznam.cz
typ partnera: prodejní

Moravskoslezský kraj

Scenario s.r.o.

Ing. Markéta Schejbalová
Pohraniční 1435/86 703 00 Ostrava, Česká republika
tel.: 602 111 071, e-mail: schejbalova@scenario.cz
typ partnera: prodejní

Služby VEMA

Libuše Kurfürstová
Na Široké 2617/8, 702 00 Ostrava 1, Česká republika
tel.: 596 121 635, e-mail: kurfurstova.libuse@cmail.cz
typ partnera: prodejní

Olomoucký kraj

PC Trade & Service, v.o.s.

Ing. Roman Kadlec
Dvořákova 20, 779 00 Olomouc, Česká republika
tel.: 733 58 48 75, e-mail: servisvema@seznam.cz
www.servisvema.cz
typ partnera: prodejní, systémový, konzultant HR, EDS

Bratislavský kraj

CÍGLER SOFTWARE, a. s.

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 2 49 21 23 23, www.money.sk
typ partnera: prodejní

Nitriansky kraj

DataWex s. r. o.

Ing. Gejza Horváth
Iža 56, 946 39 Iža, Slovenská republika
tel.: 0905 60 16 14, e-mail: datawex@gmail.com
typ partnera: prodejní, konzultant HR, EL