Software společnosti Vema můžete využívat na vlastním počítači s licencí programu nebo jako službu v cloudu.


Poskytnutí práva k užívání (licence) – na dobu neurčitou, po dobu užívání fakturujeme čtvrtletně.

  • pro produkty oblasti lidských zdrojů se výše měsíčního poplatku stanovuje podle počtu pracovníků organizace
  • pro produkty ekonomického systému Ekos se cena stanovuje dle podle počtu řádků v účetním deníku.