4 důležité změny, které přináší novela zákona o zaměstnanosti

30. 08. 2017

Abyste byli na začátku školního roku v obraze, připravili jsme pro vás přehled novinek v legislativě. 29. července 2017 nabyla účinnosti novela číslo 206/2017 Sb.

Tato novela upravuje zákon číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Vybrali jsme proto 4 důležité změny, které vás mohou zajímat.

Náhradní plnění

Novela zavádí novou povinnost v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dodavatel může náhradní plnění dodat odběrateli pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží stanovené údaje do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Evidence, včetně postupu pro zadávání příslušných údajů bude k dispozici na webových stránkách MPSV od 1. 10. 2017.  Bližší podrobnosti budou zveřejněny v průběhu září 2017.
Více informací si přečtete zde.

Nekolidující zaměstnání

V novele je nově upraveno tzv. nekolidující zaměstnání (přivýdělek v průběhu evidence na Úřadu práce České republiky). Fyzická osoba, která ode dne 29. 7. 2017 osobně požádá o zprostředkování zaměstnání, nemůže být zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání, jestliže má uzavřenou dohodu o provedení práce.
Uchazeč o zaměstnání, který byl zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání před 29. 7. 2017 a má uzavřenou dohodu o provedení práce, má 3 měsíce ode dne 29. 7. 2017 na ukončení této dohody o provedení práce. Pokud pracovní vztah na základě dohody o provedení práce uchazeč o zaměstnání neukončí, své vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání musí ukončit nebo z této evidence bude vyřazen.
Další podrobnosti najdete zde.

Režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání

S účinností od 1. října 2017 zavádí novela režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti vyplývající z vedení v evidenci úřadu práce kvůli nemoci či úrazu. Uchazeč bude povinen doložit potvrzení o nemoci, úrazu, ošetření či vyšetření u lékaře.
Více informací najdete zde.

Zprostředkování zaměstnání agenturami práce

Novela přináší změny také do zprostředkování zaměstnání agenturami práce. Nově vznikající agentury mají, po splnění všech podmínek stanovených pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání, povinnost uhradit kauci ve výši 500 000 Kč.
Subjekty, kterým již povolení ke zprostředkování zaměstnání bylo uděleno, mají rovněž povinnost složit tuto kauci, do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti.
Více novinek v oblasti zprostředkování práce si přečtete zde.


zpět na výpis aktualit