Představujeme novinky ekonomického systému

16. 12. 2015

Poslední letošní verze ekonomického systému přináší novou funkci Výstup pro přiznání k dani z příjmů a do následující verze připravujeme zákonem nově požadované Kontrolní hlášení DPH.

Pro podnikatele, příspěvkové a nevýdělečné organizace je v ekonomickém systému dostupná nová funkce Výstup pro přiznání k dani z příjmů.
Tato funkce vytváří soubor pro přiznání k dani z příjmu, který je určen pro nahrání do aplikace Elektronické podání pro finanční správu umístěné na Daňovém portále finanční správy. Výstupní soubor obsahuje informace o organizaci, které částečně předvyplní formulář pro finanční správu (Záhlaví a I. oddíl). V závislosti na vyhlášce, dle které účetní jednotky sestavují účetní výkazy, je pak formulář převyplněn také v části Vybrané údaje z účetnictví a Jiné přílohy.

V souvislosti s novelou Zákona o dani z přidané hodnoty připravujeme pro plátce DPH Kontrolní hlášení. Bude součástí nové verze ekonomického systému s plánovaným termínem distribuce na začátku února 2016.
Vybrané subjekty budou mít od 1. ledna 2016 povinnost poskytnout údaje z daňových dokladů, které jsou již v současné době ze zákona povinni evidovat. Tyto údaje se budou vykazovat v kontrolním hlášení na základě vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně zjednodušených daňových dokladů) a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb.
Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Počáteční období, za které se podává, je leden 2016, resp. 1. čtvrtletí 2016.


zpět na výpis aktualit