Usnadníme vám povinné uveřejňování smluv

23. 06. 2016

V souvislosti s novou povinností uveřejňování smluv připravujeme v rámci aplikace Evidence smluv implementaci aplikačního rozhraní pro komunikaci s Informačním systémem registru smluv (ISRS).

Nově tak bude možné uveřejňovat vaše smlouvy a objednávky přímo z aplikace, která zajistí komunikaci s ISRS prostřednictvím datových zpráv. Aplikace Evidence smluv může být provozována i samostatně bez Ekosu.

Ve verzi Ekos 28.04 budou realizovány nové položky do aplikace Evidence smluv tak, aby bylo možné připravit smlouvy i jejich dodatky pro vlastní publikování, následně bude realizován aplikační doplněk pro komunikaci se speciálními datovými schránkami pro publikování smluv v registru smluv. Obdobné řešení připravujeme následně pro publikování objednávek v rámci aplikace Nákup a odbyt.

Koho se týká:
Prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je stručně řečeno organizace, ve které je nějakým způsobem zúčastněn stát, a u které je výše hodnoty vyšší než 50 000 Kč bez DPH.

Kdy a jak smlouvu zveřejnit:
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy, a to jako XML soubor s vybranými údaji o smlouvě spolu se strojově čitelnou přílohou smlouvy do k tomu určené Datové schránky.

Účinnost zákona:
Od 1. července 2016.
Od 1. července 2017 je navíc účinnost smlouvy vázána na její zveřejnění - smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.
Bude tedy v zájmu i nestátních smluvních stran zajistit, aby byla smlouva zveřejněna.

Pokud se Vás problematika týká, obraťte se na nás, prosím.


zpět na výpis aktualit