S námi elektronickou evidenci tržeb lehce zvládnete

11. 08. 2016

Týká-li se Vás nová povinnost elektronické evidence tržeb dle zákona 112/2016 Sb., využijte námi připravované řešení této problematiky v rámci ekonomického systému Ekos.

Evidenci tržeb budou zjednodušeně řečeno podléhat tržby, pocházející z podnikatelské činnosti, které byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou nebo jinými obdobnými způsoby např. stravenkou. Evidenci tržeb nepodléhá přímý převod z účtu na účet.

Podnikatelé se do elektronické evidence tržeb budou zapojovat postupně ve čtyřech fázích:

  • 1. fáze - od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby, stravování a pohostinství
  • 2. fáze - od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod
  • 3. fáze - od 1. března 2018 - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství
  • 4. fáze - od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Jak to bude fungovat:

  • podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě
  • ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem
  • podnikatel vystaví účtenku (včetně unikátního kódu), kterou předá zákazníkovi
  • zákazník obdrží účtenku.

Evidenci dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy. Zákazník si může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem.

Technické řešení vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, tablet, mobilní telefon, pokladna, pokladní systém) a připojení na internet v okamžiku přijetí platby.
Není nutné pořizovat žádné speciální certifikované registrační pokladny.

Pro bližší informace a nezávaznou poptávku kontaktujte naše obchodní oddělení na tel. 530 500 100 nebo využijte kontaktní formulář.

Podrobné informace k celé problematice zveřejňuje Ministerstvo financí ČR na www.etrzby.cz.


zpět na výpis aktualit