Vazba na Insolvenční rejstřík vás včas upozorní

01. 10. 2015

Nová funkcionalita mzdového systému Vema umožňuje hromadné prověření všech zaměstnanců, zda je s nimi vedeno aktuální insolvenční řízení.

Zaměstnavatelům lze jen doporučit, aby průběžně kontrolovali, zda je s jejich zaměstnanci vedeno insolvenční řízení a zda nevznikla povinnost hradit mzdu v rozsahu náležejícím do majetkové podstaty insolvenčnímu správci. Pokud zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci celou mzdu, ačkoliv měl stanovenou část hradit do majetkové podstaty, vystavuje se riziku, že insolvenční správce bude tuto část od zaměstnavatele vymáhat. Může se tak stát, že zaměstnavatel bude mít povinnost tuto částku uhradit ještě jednou, i když už peníze vyplatil zaměstnanci.

Modul HX0048 rozšiřuje aplikaci Mzdy (PAM Vema) o vazbu na Insolvenční rejstřík. Umožňuje hromadné prověření všech zaměstnanců, zda je s nimi vedeno aktuální insolvenční řízení. Pokud je takové řízení nalezeno, je to pro mzdovou účetní impuls k prostudování dokumentů insolvenčního řízení a posouzení, zda má řízení dopad na zpracování mezd.


zpět na výpis aktualit