Zaměstnanec v exekuci: Znáte vaše povinnosti?

08. 02. 2016

Dostal se váš zaměstnanec kvůli dluhům do exekuce? Pak i vám jako zaměstnavateli z této situace plynou určité povinnosti. Poradíme, co všechno musíte dodržet, abyste se vyhnuli sankcím či žalobě.

Každý devátý až desátý ekonomicky aktivní Čech v roce 2015 skončil v exekuci. Ta bývá v případech, kdy je dlužník zaměstnaný, prováděna zejména srážkami ze mzdy. Exekuce se tak dotýká i zaměstnavatele a plynou mu z ní určité povinnosti. V případě jejich nedodržení mu hrozí sankce, nebo dokonce žaloba.

Zdroj a více informací: ProByznys.info

Zaměstnavatelům lze jen doporučit, aby průběžně kontrolovali, zda je s jejich zaměstnanci vedeno insolvenční řízení a zda nevznikla povinnost hradit mzdu v rozsahu náležejícím do majetkové podstaty insolvenčnímu správci. Náš produkt Vazba na insolvenční rejstřík umožňuje hromadné prověření všech zaměstnanců, zda je s nimi vedeno aktuální insolvenční řízení. Pokud je takové řízení nalezeno, je to pro mzdovou účetní impuls k prostudování dokumentů insolvenčního řízení a posouzení, zda má řízení dopad na zpracování mezd.


zpět na výpis aktualit