Technická univerzita v Liberci

Vysoká škola s 1100 zaměstnanci je zákazníkem společnosti Vema, a. s. od devadesátých let. Využívá celý ERP systém Vema včetně ekonomických aplikací

SPŠ a VOŠ technická Brno

Nejstarší střední průmyslová škola na Moravě využívá personální informační systém Vema od roku 1995.

ZŠ Tulipánová, Nitra

Vedení agendy pro 120 zaměstnanců usnadňuje Základní škole Tulipánová v Nitře software Vema. Škola využívá nejen aplikaci Mzdy, ale také ekonomický systém Ekos.

Konzervatoř Jana Deyla a SŠ pro zrakově postižené

„Po celou dobu využívání tohoto systému jsem se vždy mohla spolehnout na pracovníky společnosti Vema, v jejich reakci na jakoukoliv změnu v legislativě a v její okamžitou aplikaci do programu."