Účetní

Nezáleží na počtu zaměstnanců, právní formě ani výši obratu společnosti.

Výpočet mzdy významně usnadňují definované standardy.

Náš vývojový tým neustále reaguje na potřeby zákazníků z téměř všech odvětví, takže se nemusíte bát, že bychom si zrovna s Vaší organizací neporadili.

Garantujeme správnost a legislativní aktuálnost při zpracování různých druhů mezd a platů.

Program Vema Mzdy je jedním z nejrozšířenějších programů na mzdy v České republice a na Slovensku.

Každý desátý pracovník v České republice má mzdu zpracovanou softwarem Vema.


Co dále získáte:

 • spolehlivý software od renomované firmy

 • možnost výměny zkušeností s využíváním produktu s mnoha kolegy nejrůznějších oborů

 • podporu Centra služeb Vema

 • on-line přístup k aktualizaci údajů vaší organizace, k přehledu vašich požadavků

 • semináře k novým verzím a setkání uživatelů

 • klid a již žádné obavy z kontrol

 • opravy do minulosti s automatickým přepočtem až do hloubky 12 měsíců
 • elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami, Českou správou sociálního zabezpečení a finančními úřady

Personalista

S Vema HR získáte efektivního pomocníka pro svou každodenní personální práci. Už nikdy nezapomenete na významné události (jubilea kolegů, termíny pro obnovu zdravotních prohlídek aj.), které si můžete zavést do svých personálních událostí. Podklady pro výběrová řízení budou přehledně uložené a přístupné zvoleným vedoucím pracovníkům.

Vema HR zajistí:

 • plný komfort pro personální práci

 • snadný přístup do dat – editace z jednoho místa

 • reprezentativní vzory dokumentů s automatickým doplňováním údajů

 • hromadné generování dokumentů definované skupině zaměstnanců

 • jednoduché schvalovací procesy formou workflow, např. nástupní a změnové listy

 • nástroj pro evidenci vzdělávání a hodnocení pracovníků

 • popisy funkcí a modelování organizační struktury

 • personální samoobsluha – každý zaměstnanec nahlíží do svých údajů, může kontrolovat a nahlašovat změny

 • stravenky – jednoduchá evidence, která uleví práci mzdové účtárně

 • zabezpečení citlivých údajů

Pracovník IT / IT management

Architektura informačního systému Vema V4 byla od počátku navržena jako multitenantní (pro více uživatelů/organizací) a vysoce škálovatelná (díky sdružování a sdílení výpočetních zdrojů). To umožňuje její nasazení v rámci jednoho počítače, v místní sítí, ale i v rozsáhlých síťových a organizačních strukturách – ať už jako soukromý Cloud, nebo jako hostované řešení formou služby Vema V4 Cloud. Všechny aplikace Vema tak může kdokoliv používat i vzdáleně přes internet, ale se zachovaným komfortem desktopové aplikace.

Společnost Vema provozuje své aplikace formou cloudové služby již od roku 2005 (původně pod značkou ASP), a je tak prvním poskytovatelem cloudových služeb na českém a slovenském trhu podnikových informačních systémů. Díky tomu má dnes společnost špičkové technologické, odborné i investiční zázemí.

Výhody Vema V4 Cloud:

 • nepotřebujete zaškolovat IT ani správce Vemy

 • možnost integrace s ostatními systémy u Vás (jiné IS třetích stran, MS AD, …)

 • IS formou služby na klíč, s garancí úrovně poskytovaných služeb

 • vysoké zabezpečení Vašich dat, s přístupem na stejné úrovni zabezpečení jako u bankovních služeb (osobní certifikáty na chráněném fyzickém úložišti – USB Token/SmartCard)

 • celková provozní robustnost a vysoká dostupnost služby je zajištěná díky:

  • umístění v jednom z nejmodernějších a nejlépe zabezpečených datacenter v regionu (Tier III+)

  • přímá páteřní konektivita do Internetu (více fyzicky nezávislých tras)

  • využívání pouze vyspělých a ověřených enterprise technologií od předních světových dodavatelů (Microsoft, VMware, Cisco, Juniper, HP, …)

  • plná redundance jednotlivých komponent infrastruktury

  • nejpřísnější SLA smlouvy s předními a pečlivě vybíranými dodavateli

  • pravidelné a testované zálohy do jiné, záložní lokality

  • interní i externí dohled 24/7/365 a organizační zajištění provozu

  • neustálé investice do infrastruktury, obecného technologického know-how a technologií Vema

 • skutečně dosažená dostupnost služby 99,998 %

 • odpadají Vám starosti o zálohování dat, vč. retenční politiky datových médií apod.

 • efektivnější poskytování konzultačních služeb pro Informační systém Vema

Další výhody:

 

Produkty Vema běží na všech běžných klientských zařízeních. V případě dotazů na rozsáhlejší řešení kontaktujte naše obchodní oddělení.

Podrobné technické a provozní podmínky najdete zde. 

Manažer

Manažerský informační systém Vema pro řízení lidských zdrojů Vám usnadní veškerou agendu nutnou pro hladké vedení lidí ve Vašem podniku.

Informační systém Vema je oblíben pro jeho:

 • komplexnost – vzájemně spolupracujícími aplikacemi pokrýváme celou firemní agendu

 • pravidelný vývoj – zapracování nových technologií i nových funkčností

 • legislativní aktuálnost – garance neustálého souladu s platnou legislativou v České republice i na Slovensku

 • vysokou úroveň zabezpečení dat – možnost nastavení neomezeného počtu úrovní oprávnění

 • manažerské výstupy – nástroje pro interaktivní analýzy dat

 • workflow – pro podporu schvalovacích procesů

Další výhody:

Všechny aplikace je možné využívat formou služby v cloudu – data i aplikace jsou v zabezpečeném datovém centru chráněném proti virům, cizím útokům i živelným pohromám.

Pro jednotlivé aplikace je k dispozici portálové řešení, které umožňuje všem zaměstnancům intranetový přístup k vlastním mzdovým a personálním údajům a k vybraným údajům o organizaci a manažerům přístup k údajům, které jsou nezbytné pro řízení organizace.