Aplikace jsou využívány pro správu administrativních záležitostí školy, řízení její činnosti, pro komunikaci v rámci školního zařízení i pro externí komunikaci – zvláště pro přípravu podkladů pro nadřízené organizace.

Jsou vhodné pro:

 • gymnázia, obchodní akademie, střední odborné školy a střední odborná učiliště

 • vyšší odborné školy a vysoké školy

 • mateřské a základní školy

 • jazykové školy

 • speciální školy a zařízení pro Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 • konzervatoře a umělecké školy

 • zájmové kroužky, střediska volného času, domy dětí a mládeže

 • dětské domovy

 • pedagogicko-psychologické poradny

 • jídelny

Díky našim produktům lze lehce evidovat a spravovat osobní údaje o zaměstnancích i uchazečích o dané pracovní místo, evidovat jejich pracovní zařazení, poskytovat podklady pro jejich hodnocení a případné další vzdělávání, evidovat jejich docházku i pracovní cesty, plánovat pracovní místa včetně kvalifikačních předpokladů, vytvářet plán rozvoje školy a sledovat jeho realizaci a komunikovat s portálem veřejné správy.

V oblasti řízení lidských zdrojů školní instituce nejčastěji využívají řešení pro zpracování mezd.

Produkt Vema Mzdy je nejrozšířenějším softwarem pro výpočet mezd v ČR a SR, je jím zpracovávána mzda pro více než 4 200 školských zařízení. V rámci co nejširšího spektra řešení nabízíme i outsourcing mezd.

Výhody informačního systému Vema

 • léty ověřená spolehlivost
 • budete snadno a správně zpracovávat mzdy a vést ekonomiku školy
 • díky spolupráci s firmou Bakaláři, s. r. o. umíme oba systémy propojit, získáte tak komplexní systém pro řízení školy, propojení obou systémů nabízíme zdarma
 • doporučujeme využívat jako službu v cloudu - nemusíte se starat o provoz

Specifika pro školství v softwaru Vema

 • výkazy pro ÚIV za regionální školství a přímo řízené organizace
 • kompletní zpracování všech účetních výkazů včetně PAP
 • výkaz výnosů a nákladů dle rozpočtové skladby
 • komunikace s CSÚIS přímo i přes zřizovatele
 • možnost vícezdrojového financování

Specializované uživatelské sestavy

Upravená varianta informačního systému Vema pro školství nabízí proto řadu specializovaných výstupů, které musí školy zasílat svým nadřízeným orgánům, například:

Škol (MŠMT) P 1-04 – sestava S26, mapování a hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání údajů o čerpání prostředků státního rozpočtu.

Reference v oblasti školství

Ing. Jan Albrecht, finanční ředitel společnosti KVK Holding a.s.

„Nasazením řešení Vema jsme získali příležitost zavést standardní postupy a výrazně snížit pracnost procesů zpracování mezd a personalistiky.”

Technická univerzita v Liberci

Vysoká škola s 1100 zaměstnanci je zákazníkem společnosti Vema, a. s. od devadesátých let. Využívá celý ERP systém Vema včetně ekonomických aplikací

SPŠ a VOŠ technická Brno

Nejstarší střední průmyslová škola na Moravě využívá personální informační systém Vema od roku 1995.

ZŠ Tulipánová, Nitra

Vedení agendy pro 120 zaměstnanců usnadňuje Základní škole Tulipánová v Nitře software Vema. Škola využívá nejen aplikaci Mzdy, ale také ekonomický systém Ekos.

Konzervatoř Jana Deyla a SŠ pro zrakově postižené

„Po celou dobu využívání tohoto systému jsem se vždy mohla spolehnout na pracovníky společnosti Vema, v jejich reakci na jakoukoliv změnu v legislativě a v její okamžitou aplikaci do programu."

Řešení pro:

Máte dotaz k nabídce produktů či služeb?

Chcete nám předat Váš názor či podnět nebo poradit s výběrem vhodného řešení určité situace? Neváhejte se na nás obrátit, velice rádi Vám pomůžeme.

+420 530 500 530 Napište nám