Mohou jej využívat veškeré orgány státní správy a samosprávy:

 • ministerstva

 • krajské úřady

 • městské a obecní úřady

 • pracovní úřady

 • finanční úřady

 • živnostenské úřady

 • katastrální úřady

 • stavební úřady

 • matriční úřady

 • hygienické úřady

 • soudy

 • správy sociálního zabezpečení

Na Ministerstvu financí České republiky, Daňové správě a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pracuje víc než 21 000 zaměstnanců. Díky tomu je tento projekt nejrozsáhlejší implementací informačního systému Vema.

Městské úřady a obce nejčastěji využívají osvědčené aplikace Mzdy a Personalistika. V poslední době ale i ony přicházejí na výhodnost komplexnějšího řešení pro podporu řízení vlastních lidských zdrojů a dokupují další aplikace.

Vedle tradičních prvků systému, jako je zpracování mezd a personální oblast, je proto využíván elektronický docházkový systém s bezkontaktními čipovými kartami.

Odborný růst pracovníků a jejich pravidelné hodnocení sledují aplikace Vzdělávání (podporuje realizaci zákona 312/2002 Sb., o vzdělávání úředníka) a Hodnocení, případně Zaměstnanecké výhody.

Plánování pracovních míst se snadnou tvorbou i tiskem organizačních schémat řeší aplikace Systemizace.

Reference v oblasti státní správy a samosprávy

Ing. Jan Albrecht, finanční ředitel společnosti KVK Holding a.s.

„Nasazením řešení Vema jsme získali příležitost zavést standardní postupy a výrazně snížit pracnost procesů zpracování mezd a personalistiky.”

Město Ostrava

Město Ostrava využívá aplikace Vema už od roku 1996. Od roku 2010 je systém z jednotlivých městských obvodů centralizovaný ve společném datovém centru.

Ministerstvo financí ČR

Významná část rezortu financí využívá informační systém Vema už od devadesátých let. Kromě prakticky všech standardních aplikací mají k dispozici i mnoho produktů vyvinutých na míru.

Ing. Jaroslav Škop, IS, město České Budějovice

„V současné době používáme Vemu v rozsahu HR a městská policie, spadající pod Statutární město České Budějovice, má Docházku."

Martina Švagrová, referent, město Kaplice

„Vema se pro mě stala značkou spolehlivosti, dobré spolupráce a přátelského jednání.“

Město Milevsko

Město Milevsko používá moderní cloudové řešení HR. Jejich 120 zaměstnanců má vedenou personální agendu a bezchybně zpracované mzdy v programu Vema.

Řešení pro: