Informační systémy Vema poskytují zdravotnickým institucím ucelené řešení pro řízení organizace bez ohledu na to, o jaké zařízení se jedná. Zdravotnický software je přizpůsoben na míru potřebám jednotlivých zdravotnických zařízení. Informační systém Vema pro zdravotnictví je vhodné využívat v celém svém rozsahu - jak v oblasti řízení lidských zdrojů, tak i v oblasti ekonomiky a logistiky.

Nabízené nástroje řešení proto využijí:

  • nemocnice

  • ozdravné léčebny

  • lázně

  • polikliniky

  • zdravotnické laboratoře

  • záchranné služby

  • centra specializovaných či obvodních lékařů

  • lékárny

Reference v oblasti zdravotnictví

Ing. Jan Albrecht, finanční ředitel společnosti KVK Holding a.s.

„Nasazením řešení Vema jsme získali příležitost zavést standardní postupy a výrazně snížit pracnost procesů zpracování mezd a personalistiky.”

Mgr. Libuše Puchingerová, IKEM

„Program Vema, který užíváme již řadu let, se svými jednotlivými odborně zaměřenými moduly, náročnou práci pro výpočet mezd a personální evidenci velmi usnadňuje."

Fakultní nemocnice Motol

Fakultní nemocnice Motol používá aplikace Vema od roku 2009. Využívá prakticky celý personální systém Vema včetně portálu, který slouží všem 5100 zaměstnanců.

AGEL

Personální informační systém Vema používají všechny nemocnice i další dceřiné společnosti skupiny AGEL. Celkem 23 organizací a zhruba 8000 zaměstnanců systém využívá jako službu v cloudu.

Mgr. Eva Skálová, DiS., vedoucí personálního oddělení, Nemocnice Třebíč

„Zpracování mezd se urychlilo a mám také daleko větší možnosti při výstupech a rozborech dat. Díky tomu okamžitě reaguji na požadavky vedení."

Ing. Juraj Sroka Dip Mgmt, v.r. Manažér ľudských zdrojov a kvality, Ľubovnianska nemocnica

„Za tie roky nás Vema nikdy nesklamala. Zvlášť oceňujeme spôsob, akým Vema promptne reaguje na problémy zákazníkov."

Řešení pro: