Proč externí zpracování mezd?

Externím zpracováním mezd (outsourcingem mezd) v první řadě dosáhnete úspory v nákladech. Představu si můžete udělat na základě modelového příkladu, který je uveden níže. Přesnou kalkulaci Vám rádi bezplatně zpracujeme. Navíc budete ušetřeni nemálo starostí, které jsou se mzdovou agendou spojeny. A jaké to jsou?

Už nikdy nebudete muset řešit

 • únik informací a utajení výše mezd
 • náklady na mzdovou účetní
 • starosti o software, aktualizace a licence
 • školení a odbornost mzdové účetní
 • zastupitelnost mzdové účetní
 • soulad s legislativou a správnost výpočtů
 • kontroly státních orgánů

Úspora oproti zaměstnaneckému řešení zpracování mezd

Na modelovém příkladu při 100 osobních číslech (zaměstnancích) a roční fluktuaci do výše 10 % uvidíte, jak se Vám vyplatí řešení mzdové agendy formou externího zpracování.

* kancelář, energie, školení, atd.

Poplatek za zřízení outsourcingu závisí na velikosti organizace a náročnosti převzetí. Uvedená kalkulace je orientační, výsledná částka záleží vždy na podmínkách pro konkrétního zákazníka.

Outsourcing mezd podrobně

Průběžná správa základních osobních údajů zaměstnanců a nastavení mzdových parametrů

 • Zavádění osobních údajů zaměstnanců při vzniku, zániku a změně pracovního poměru
 • Průběžná správa osobních údajů při změnách adres, číslech účtů, organizačních a jiných změnách
 • Příprava zápočtových listů a dalších potřebných sestav spojených s ukončením pracovního poměru

Měsíční zpracování mezd

 • Zpracování vstupních podkladů a výpočet čisté mzdy, povinné odvody, průměry, zůstatky dovolených, úrazy, exekuce, statistiky
 • Příprava a tisk výplatních pásek (elektronicky, diskrétní obálka a další)
 • Tisk všech potřebných sestav (účetní, rozborové, statistické, manažerské reporty)
 • Podklady pro zaúčtování mezd, příprava platebního příkazu, podklady pro zaúčtování mezd včetně možnosti vyplácení mezd prostřednictvím dodavatele služeb (utajení výše mezd)
 • Konzultace k aktuálním měsíčním výstupům zpracování

Komunikace s úřady ČSSZ a ZP

 • Zastupování při komunikaci s úřady (na základě plné moci), agendy sociálního a zdravotního pojištění, zastupování při kontrolách ze strany státních orgánů

Roční sestavy

 • Příprava podkladů pro vyúčtování daně zálohové a srážkové, odvody do státního rozpočtu osob se zdravotním pojištěním
 • Roční evidenční listy a další sestavy a manažerské reporty ve vazbě na uzavření roku

Portál

 • Organizační struktura a hierarchie, možnost distribuce výplatních pásek, přístup k dynamickým dokumentům s možností tisku a exportu (čerpání mezd, bilance, atd.)
 • Pohled zaměstnance (pracovní zařazení, výplatní lístky a jejich historie)
 • Pohled vedoucího pracovníka (podřízení zaměstnanci)
 • Manažerské přehledy o organizaci a mzdách ve společnosti

Možné rozšíření služby

 • Službu outsourcingu mezd lze přímo integrovat s následujícími produkty z portfolia Vema:
  docházkový systém, systemizace, personalistika, vzdělávání, plánování dovolené, stravenky, cestovní příkazy
 • Možnost systémové integrace na softwary třetích stran

Napište nám

Chcete se zeptat na další informace o nabízené službě nebo jiných produktech?
Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*