Operativní služby zahrnují běžnou podporu a údržbu aplikací v době rutinního provozu. U tohoto typu služeb převažují osobní či telefonické konzultace. Formou operativních služeb realizujeme i jednodušší implementace systémů malého rozsahu.

Kontakty na Centrum služeb

  • Telefonní linka 530 500 500
  • Webový formulář slouží k zadání požadavku přes internet, odpověď je zpravidla zaslána elektronickou poštou
    je umístěn na Zákaznickém webu

Organizace operativních služeb

Základním principem poskytování operativních služeb společnosti Vema, a. s. je tzv. jednotný bod kontaktu reprezentovaný Centrem služeb. Výhodou tohoto řešení je skutečnost, že zákazník nemusí sám přes spojovatelku zkoušet sehnat bez jakýchkoliv garancí konzultanta, který mu poradí. To za něj zajistí obsluha Centra služeb. Další výhodou je spravedlnost sytému, který umožňuje řešit požadavky v takovém pořadí, v jakém byly zadány bez ohledu na okamžitou zátěž systému. Každý požadavek je navíc registrován a nemůže zůstat nezodpovězen.

Centrum služeb je obsluhováno dispečerem, který řídí poskytování operativních služeb. K tomu mu napomáhá specializovaný informační systém, který podporuje celý proces od registrace požadavku až do jeho vyřešení. Z titulu své funkce organizuje veškeré disponibilní konzultační kapacity. Uživatel může mít na daný produkt přiděleného osobního konzultanta. Pro účely poskytování operativních služeb je držena v pracovní době permanentní pohotovost konzultantů. Díky moderním telekomunikačním a síťovým technologiím je Centrum služeb společné pro všechny lokality (Praha, Brno, Ostrava, České Budějovice, Plzeň) a uživatel nepozná, kde se právě konzultant, se kterým konzultuje, nachází. To umožňuje nejefektivnější využití našich konzultačních kapacit.

Touto metodou společnost Vema, a. s. uspokojuje řadově tisíce požadavků svých uživatelů měsíčně.

Proces poskytování operativních služeb

Proces poskytování operativních služeb je velmi propracovaný a přímo navazuje na procesy rozvoje produktů. Požadavky uživatelů se tak mohou snadno měnit na konkrétní úkoly programátorů, kteří je realizují.

Centrum služeb obsluhuje školený dispečer, který registruje všechny požadavky a přiděluje jim identifikační čísla, která sděluje tazatelům. Požadavky se dále předávají prostřednictvím našeho informačního systému k řešení vhodnému konzultantovi, který jejich zadavatele kontaktuje a který o požadavky pečuje až do jejich vyřešení. V době práce na konkrétním požadavku se konzultant věnuje jen jemu a není vyrušován dalšími příchozími voláními ostatních uživatelů. Vzhledem k tomu, že součástí zadání požadavku je i stručná specifikace, může se konzultant na dané téma předem připravit.

Pokud konzultant při řešení usoudí, že požadavek není požadavkem na službu, nýbrž požadavkem na rozvoj produktů, je požadavek předán dle kompetencí analytikům z Divize produkt společnosti Vema, a. s. Analytik požadavek zanalyzuje, zadá patřičný úkol programátorům a zákazníkovi je zaslána odpověď, kdy může očekávat řešení svého požadavku.

Napište nám

Chcete se zeptat na další informace o nabízené službě nebo jiných produktech?
Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*
*