Školení jsou rozdělena podle pokročilosti a zaměření účastníků - své tu naleznou jak začátečníci, tak pokročilí uživatelé, stejně jako správci našich aplikací. Podle zaměření jsou k dispozici školení pro produkty z oblasti řízení lidských zdrojů, dále pro produkty z oblasti ekonomiky a logistiky a poslední skupinu tvoří školení speciální.

Typy školení a jejich návaznosti

Každý uživatel Vema produktů by měl absolvovat základní školení aplikací, se kterými bude pracovat. První částí tohoto školení je základ práce s datovým editorem, kde se seznámí se základními možnostmi, jak zadávat, vyhledávat a měnit data.

Témata jsou:

 • struktura menu aplikace a editoru
 • struktura souboru, klíčové položky, variantní záznamy
 • režimy editoru
 • pohyb v editoru
 • vyhledávání klíčové, neklíčové
 • práce s nápovědou

Následuje blok zaměřený na odbornou práci s danou aplikací. Poslední částí školení je minimum zaměřené na instalaci nových verzí a údržbu programového vybavení. Po tomto školení by měl absolvent být schopen běžné práce s aplikací.
K vybraným modulům pořádáme rozšiřující školení. V první části je uživatel seznámen se všemi možnostmi datového editoru.

Témata jsou:

 • zužování, zužování na variantu, filtr, makro
 • skupinové operace
 • spojování souborů
 • výstup do jiných systémů
 • uživatelské soubory
 • parametrické soubory
 • úprava vlastností souborů a položek
 • úprava hlavní nabídky funkcí
 • editor uživatelských sestav
 • uživatelské události
 • uživatelské modifikace sestav
 • katalog datového editoru

Druhá část je zaměřena na prohloubení znalosti práce v jednotlivých aplikacích se zřetelem na komunikaci mezi jednotlivými moduly systému. Podmínkou je absolvování základního školení a znalost odborné problematiky. Toto školení doporučujeme všem uživatelům po delším čase zopakovat, neboť školení je průběžně upravováno a jsou do něj zahrnovány nové vlastnosti a funkce aplikací.

Školící materiály

Každý účastník školení dostává tištěné školicí materiály s mnoha příklady. V tomto materiálu je popsán celý průběh školení, příklady zpracování a celý postup zavádění všech hodnot položku po položce. Školící materiály si účastník odnáší, takže si může připisovat vlastní poznámky a následně může modelové příklady vyzkoušet i na pracovišti.

Školící místa

Školení standardně probíhají v našich moderních počítačových učebnách v Brně nebo v Praze. Učebny jsou vybaveny datovými projektory. V učebnách je vždy jedno počítačové pracoviště vyhrazeno jednomu účastníkovi. Začátek všech školení je v 9.00 hod.

Individuální školení

Po dohodě lze zajistit i individuální školení formou konzultace a to jak v prostorách společnosti Vema, a. s. tak i v prostorách zákazníka. Při takovémto školení se konzultant přímo věnuje školenému pracovníkovi. Školení probíhá dle standardních školících materiálů, takže je plně garantována úplnost poskytovaných informací. Výsledkem takového školení jsou však podstatně hlubší znalosti. Maximální počet účastníků individuálního školení jsou tři posluchači.

Řízení kvality školení

Po skončení školení je každý účastník požádán o vyplnění krátkého dotazníku, kde zhodnotí obsah školení, práci lektora případně i jiné připomínky a podněty. Na základě dotazníků jsou školení upravována a vylepšována tak, aby si účastníci odnášeli co nejkvalitnější a nejhlubší znalosti.

Napište nám

Chcete se zeptat na další informace o nabízené službě nebo jiných produktech?
Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*
*