V4 Cloud

Všechny aplikace Vema je možné využívat vzdáleně přes internet jako službu Vema V4 Cloud. Služba je vhodná pro všechny typy uživatelů a je nabízena za velmi výhodných cenových podmínek, které ji činí široce dostupnou.
Společnost Vema disponuje potřebným technologickým, odborným i investičním potenciálem pro bezpečné a kvalitní poskytování této nejmodernější a velmi perspektivní formy užívání aplikací.
Cloud jsme začali provozovat již od roku 2005 a stali jsme se tak prvními na českém a slovenském trhu podnikových informačních systémů.
Na poskytování informačních systémů jako službu jsme získali CERTIFIKÁTY IQNet a CQS.

Princip Vema V4 Cloud

Princip Vema V4 Cloud je velmi jednoduchý – uživatel přistupuje k aplikacím Vema vzdáleně přes internet. Na jeho počítači je nainstalován pouze jednoduchý a nenáročný tenký klient. V tomto modelu uživatel nemusí vlastnit licenci užívaných aplikací – pouze si pronajímá jejich funkcionalitu – a aniž by se musel o cokoliv starat, může se plně soustředit na svou vlastní práci.

Výhody Vema V4 Cloud

  • přenesení nutnosti péče o data a provoz aplikací z uživatele na poskytovatele služby
  • uživateli odpadá i nutnost instalací nových verzí či aktualizací. Aplikace jsou nainstalovány (stejně tak jako uživatelská data) na serverech v chráněném datovém centru na optické datové páteři. Vema, a. s. zajišťuje jejich nepřetržitý provoz
  • uživatel získává pro svá cenná data vyspělé archivační mechanismy, ochranu proti virům i cizím útokům
  • uživatel získává smluvní garanci dostupnosti služby v běžné pracovní době
  • a navíc získá ještě velmi efektivní služby – pokud s tím uživatel souhlasí, může konzultant kdykoliv operativně přistoupit k datům uživatele a pomoci mu okamžitě vyřešit problém
  • podstatnou výhodou je i to, že tenký klient je naprosto shodný s běžně používaným lokálním grafickým klientem aplikací Vema a uživatel prakticky nemá možnost zjistit, zda pracuje lokálně či využívá V4 Cloud. Není tedy potřeba se učit nic speciálního!
  • součástí řešení je standardně webový portál, který může být přístupný všem zaměstnancům
  • noví uživatelé jistě ocení snazší a rychlejší implementaci aplikací a nepochybně uvítají i fakt, že není potřeba kupovat licence aplikací

Dostupnost Vema V4 Cloud

Dostupnost služby je garantována smluvně a pokrývá s velkou rezervou běžnou pracovní dobu. Garantovaná dostupnost služby je v pracovních dnech od 7.00 do 19.00 hod. Mimo tuto dobu je však služba také v převážné většině času normálně dostupná s výjimkou údržby systému. Pravidelné servisní činnosti jsou plánovány až na pozdní noční hodiny, kdy by neměly uživatele téměř vůbec omezovat.
Tolerovaný výpadek z garantované dostupnosti je pouze 1 h. měsíčně (např. operativní instalace kritické opravy aplikace) a nejvíce 6 h. maximálně dvakrát ročně (např. technický problém). Informace o významnějších plánovaných odstávkách jsou pravidelně zveřejňovány na Zákaznickém webu a ve Zprávách Vema.

Bezpečnost Vema V4 Cloud

Celý systém je budován s důrazem na dosažení maximální bezpečnosti dat uživatelů a zajištění nerušeného užívání služby v souladu se smluvními garancemi. Základem organizačního zajištění je metodika provozu, která je budována podle požadavků norem ISO 9000.
Servery Vema, a. s. jsou umístěné v dozorovaném datovém centru s řízeným přístupem, automatickými dusíkovými hasícími systémy a motorgenerátorovými záložními zdroji elektrické energie. Servery jsou vybaveny moderními archivačními zařízeními, která poskytují takovou úroveň ochrany dat před ztrátou, jakou většina našich uživatelů není sama schopna zajistit. Pro vyšší důvěru uživatel obdrží čtyřikrát ročně archiv svých dat na CD.

Komunikace mezi serverem a klientem je robustně šifrována a používá bezpečné protokoly, díky kterým je možné komunikovat i po volném internetu. Autorizace uživatele probíhá pomocí námi vydaného elektronického certifikátu uloženého v USB nosiči iKey a chráněného PINem.

Pokud uživatel neprozradí svůj PIN a současně s ním nepředá nosič s certifikátem, je průnik k datům prakticky nemožný. Veškerý provoz je důsledně protokolován a aktivně monitorován. Firewally předřazené serverům zajišťují jejich ochranu před útoky z internetu.
Smlouva o poskytování aplikačních služeb (V4 Cloud) navíc obsahuje závazek mlčenlivosti ze strany Vema, a. s.

Zřízení Vema V4 Cloud

Zřízení služby je možné dvěma způsoby:

  • vše na serverové straně zdarma zařídíme my, Vy hradíte pouze vystavení dohodnutého počtu certifikátů včetně USB nosičů (nejméně dva). Přes internet si stáhnete balíček, který si sami nainstalujete;
  • můžete si objednat i kompletní službu vzdálené instalace u Vás. V ceně zřízení služby je vystavení dohodnutého počtu certifikátů včetně USB nosičů (nejméně dva), instalace na dohodnutý počet počítačů a krátké zaškolení přihlašování ke službě.

Napište nám

Chcete se zeptat na další informace o nabízené službě nebo jiných produktech?
Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*
*