Mezi naše silné stránky nepatří pouze vývoj produktů, ale i samotné poskytování služeb.

Služby jsou členěny zejména na implementační služby, operativní služby a školení. Operativní služby jsou řízeny prostřednictvím Centra služeb a k dispozici je i vzdálená správa aplikací přes internet. Máme rozsáhlé zkušenosti se službami systémové integrace u velkých zákazníků a jsme připraveni poskytovat i cloudové řešení.

Kromě služeb spojených s Vema aplikacemi zajistíme i dodávku celého řešení na klíč včetně techniky, operačních systémů a sítí. Na námi dodané kompletní systémy poskytujeme široké záruky na funkčnost celku, nejen na jejich aplikační část.