MENU Zavřít

Exekuce na mzdu je právní postup, který umožňuje věřitelům zabavit část mzdy dlužníka, aby uspokojili své pohledávky. V České republice je tento postup upraven exekučním řádem. 

Exekutor má právo zabavit určitý procentuální podíl vaší mzdy, který je stanoven v exekučním řádu. Tento podíl se může lišit v závislosti na výši vaší mzdy. 
Zaměstnavatel je povinen vyplácet zabavenou část mzdy exekutorovi až do doby, než je dluh splacen. 

Od 1. července 2020 také došlo ke změně výpočtu celé exekuční částky, a to na úrovni základního vzorečku. Tato změna byla schválena ještě před koronavirovou krizí. 

  • Nově se základní částka nezabavitelného minima počítá jako tři čtvrtiny součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení. 
  • Dále se nově také připočítává nezabavitelná částka za každou vyživovanou osobu. Dosud se jednalo o jednu čtvrtinu, nově se však započítává jedna třetina základu.

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.