MENU Zavřít

Implementace

Implementační projekty, bezpečnostní projekty, převody dat, vlastní implementace a asistované zpracování

Projektové práce

Pro větší implementace má společnost Vema zpracovanou interní metodiku, podle které postupují dílčí práce na realizaci celého řešení. Vlastní implementaci zpravidla předcházejí projektové práce, které umožní zúčastněným stranám lépe pochopit řešenou problematiku i implementovaný systém a stanovit konkrétní harmonogram nezbytných kroků, které povedou k úspěšné implementaci.

Pro větší implementace má společnost Vema zpracovanou interní metodiku, podle které postupují dílčí práce na realizaci celého řešení. Vlastní implementaci zpravidla předcházejí projektové práce, které umožní zúčastněným stranám lépe pochopit řešenou problematiku i implementovaný systém a stanovit konkrétní harmonogram nezbytných kroků, které povedou k úspěšné implementaci.

Analýza požadavků

Naše služby v této oblasti začínají již možnou součinností při zpracování poptávky za účelem výběru informačního systému. To se děje zpravidla formou Analýzy požadavků.

Vypracování takové analýzy vyžaduje vaši průběžnou spolupráci a otevřenost. Náš odborný tým zanalyzuje procesy, používaná data, informační toky v požadované oblasti a v oblastech nutně souvisejících a dosud používaný software, pokud existuje.

Vám jako klientovi pak výsledný dokument poslouží jako podrobná příloha zadávací dokumentace pro výběrové řízení či pro následující kroky procesu implementace.

Naše služby v této oblasti začínají již možnou součinností při zpracování poptávky za účelem výběru informačního systému. To se děje zpravidla formou Analýzy požadavků.

Vypracování takové analýzy vyžaduje vaši průběžnou spolupráci a otevřenost. Náš odborný tým zanalyzuje procesy, používaná data, informační toky v požadované oblasti a v oblastech nutně souvisejících a dosud používaný software, pokud existuje.

Vám jako klientovi pak výsledný dokument poslouží jako podrobná příloha zadávací dokumentace pro výběrové řízení či pro následující kroky procesu implementace.

Předimplementační studie

V případě vážnějšího zájmu o komplexní informační systém nebo danou aplikaci si můžete objednat vypracování Předimplementační studie, která detailně prověří, zda je konkrétní aplikace pro zamýšlený účel vhodná. Jen pečlivě zvolený informační systém může přinést významný efekt a poskytnout tak konkurenční výhodu. Předimplementační studie zpravidla náleží ještě do předprodejní etapy výběru informačního systému.

Nejprve bude zpracována Analýza požadavků, nebyla-li dosud provedena. Ze zjištěných skutečností tým zkušených konzultantů a analytiků vyhodnotí pokrytí požadovaných oblastí informačním systémem a rovněž ohodnotí vhodnost jednotlivých komponent systému pro dané oblasti. Na základě Předimplementační studie se pak můžete kvalifikovaně rozhodnout, zda danou aplikaci nebo systém zakoupíte či nikoliv.

V případě vážnějšího zájmu o komplexní informační systém nebo danou aplikaci si můžete objednat vypracování Předimplementační studie, která detailně prověří, zda je konkrétní aplikace pro zamýšlený účel vhodná. Jen pečlivě zvolený informační systém může přinést významný efekt a poskytnout tak konkurenční výhodu. Předimplementační studie zpravidla náleží ještě do předprodejní etapy výběru informačního systému.

Nejprve bude zpracována Analýza požadavků, nebyla-li dosud provedena. Ze zjištěných skutečností tým zkušených konzultantů a analytiků vyhodnotí pokrytí požadovaných oblastí informačním systémem a rovněž ohodnotí vhodnost jednotlivých komponent systému pro dané oblasti. Na základě Předimplementační studie se pak můžete kvalifikovaně rozhodnout, zda danou aplikaci nebo systém zakoupíte či nikoliv.

Implementační projekt

Implementační projekt je základním dokumentem pro řízení nasazení informačního systému. Vychází z Analýzy požadavků, stejně jako Předimplementační studie, kterou je třeba dříve či později vypracovat jako součást přípravy implementačního projektu.

Implementační projekt je podrobným návodem, jak zavést, používat a řídit informační systém nebo jeho část. Je také základním integračním dokumentem, který řeší začlenění informačního systému do procesů probíhajících v organizaci a případný dopad implementace na tyto procesy.

Implementační projekt obsahuje:

 • analýzu požadavků
 • popis celkového řešení
 • popisuje instalaci a konfiguraci systému
 • definici harmonogramu řešení
 • popisy činností jednotlivých pracovníků a jejich časování až do úrovně potřebných metodik
 • integrace stávajících systémů, používá-li zákazník ještě další programové vybavení
 • popis přechodu na novou aplikaci, tj. způsob převodu dosavadních dat
 • doporučená školení uživatelů
 • souběh starého a nového systému práce
 • způsob přístupu ke starým údajům atd

Je to referenční dokument při zavádění a používaní informačního systému, který umožňuje kontrolu harmonogramu a jednotlivých činností. Stává se nedílnou součástí dokumentace celého systému. Může sloužit také jako podklad pro vypracování interních metodik pro používání informačního systému.

 • analýzu požadavků
 • popis celkového řešení
 • popisuje instalaci a konfiguraci systému
 • definici harmonogramu řešení
 • popisy činností jednotlivých pracovníků a jejich časování až do úrovně potřebných metodik
 • integrace stávajících systémů, používá-li zákazník ještě další programové vybavení
 • popis přechodu na novou aplikaci, tj. způsob převodu dosavadních dat
 • doporučená školení uživatelů
 • souběh starého a nového systému práce
 • způsob přístupu ke starým údajům atd

Je to referenční dokument při zavádění a používaní informačního systému, který umožňuje kontrolu harmonogramu a jednotlivých činností. Stává se nedílnou součástí dokumentace celého systému. Může sloužit také jako podklad pro vypracování interních metodik pro používání informačního systému.

Projekt dále řeší:

 • nastavení důležitých konfigurací
 • zakrytí nevyužívaných částí systému až do úrovně datových položek
 • problematiku archivace a zabezpečení dat
 • rozsah přístupových práv jednotlivých uživatelů

Není-li zpracován bezpečnostní projekt samostatně, mohou zde být posouzeny a řešeny i otázky bezpečnostni. Důležitou součástí je i analýza rizik, která usnadní rozhodování v kritických fázích implementace, například při hrozícím časovém skluzu.

Dobře zpracovaný projekt, který odráží dlouholeté zkušenosti implementačního týmu, umožní managementu snazší řízení náběhu na nový informační systém a řízení jeho provozu. Zároveň tak umí výrazně zkrátit dobu zavádění systému a maximalizovat efektivitu jeho využívání.

Po ukončení implementace může být projekt aktualizován do podoby Dokumentace skutečného stavu. Jeho další pravidelné aktualizace (např. jedenkrát ročně) umožní zahrnout změny, ke kterým bude v následujících etapách životního cyklu nutně docházet.

Projekt dále řeší:

 • nastavení důležitých konfigurací
 • zakrytí nevyužívaných částí systému až do úrovně datových položek
 • problematiku archivace a zabezpečení dat
 • rozsah přístupových práv jednotlivých uživatelů

Není-li zpracován bezpečnostní projekt samostatně, mohou zde být posouzeny a řešeny i otázky bezpečnostni. Důležitou součástí je i analýza rizik, která usnadní rozhodování v kritických fázích implementace, například při hrozícím časovém skluzu.

Dobře zpracovaný projekt, který odráží dlouholeté zkušenosti implementačního týmu, umožní managementu snazší řízení náběhu na nový informační systém a řízení jeho provozu. Zároveň tak umí výrazně zkrátit dobu zavádění systému a maximalizovat efektivitu jeho využívání.

Po ukončení implementace může být projekt aktualizován do podoby Dokumentace skutečného stavu. Jeho další pravidelné aktualizace (např. jedenkrát ročně) umožní zahrnout změny, ke kterým bude v následujících etapách životního cyklu nutně docházet.

Bezpečnostní projekt

Bezpečnostní projekt vychází vždy z bezpečnostní politiky zákazníka a měl by být vypracován ještě před implementací:

 • posuzuje možná ohrožení provozu systému
 • řeší ochranu před únikem či zneužitím dat a před jejich ztrátou
 • definuje pracovní postupy, práva uživatelů, cyklické kontrolní mechanismy, bezpečnostní technologie a protokoly nutné pro zajištění bezpečnosti v souladu s obecnou bezpečnostní politikou zákazníka

Bezpečnostní projekt pro provoz informačních systémů Vema nemůže z důvodu důvěrné znalosti věci fundovaně zpracovat žádná třetí strana.

Bezpečnostní projekt vychází vždy z bezpečnostní politiky zákazníka a měl by být vypracován ještě před implementací:

 • posuzuje možná ohrožení provozu systému
 • řeší ochranu před únikem či zneužitím dat a před jejich ztrátou
 • definuje pracovní postupy, práva uživatelů, cyklické kontrolní mechanismy, bezpečnostní technologie a protokoly nutné pro zajištění bezpečnosti v souladu s obecnou bezpečnostní politikou zákazníka

Bezpečnostní projekt pro provoz informačních systémů Vema nemůže z důvodu důvěrné znalosti věci fundovaně zpracovat žádná třetí strana.

Převody dat

Pro případ automatizovaného převodu dat mezi informačními systémy či jejich částmi má Vema k dispozici rozsáhlé vlastní i obecné nástroje pro jednorázový či opakovaný převod dat mezi systémy.

Pro případ automatizovaného převodu dat mezi informačními systémy či jejich částmi má Vema k dispozici rozsáhlé vlastní i obecné nástroje pro jednorázový či opakovaný převod dat mezi systémy.

Vlastní implementace

Proces implementace je zpravidla projektově řízený a naše společnost za tímto účelem používá bezpečné a efektivní programové nástroje a metody. Je velmi podrobně popsaný v implementačním projektu. Ten pro zákazníka vypracuje implementační tým složený ze zástupců společnosti Vema.

Interní implementační metodika Vema obsahuje vše potřebné pro úspěšnou implementaci. Řeší role a zodpovědnosti členů v týmu, popisuje protokolovaná jednání a komunikaci implementačního týmu, formalizuje dokumenty a dokumentaci.

Po zpracování projektu je systém nainstalován, nakonfigurován, je provedeno jeho počáteční naplnění. Současně probíhají školení uživatelů. Může být nastartován zkušební provoz. V okamžiku, kdy je připravený ostrý provoz, dojde na akceptační testy a systém může být spuštěn. Po vyhodnocení a zapracování připomínek přechází systém do rutinního provozu.

U menších implementací lze použít zjednodušený proces podle standardizovaného implementačního projektu.

Proces implementace je zpravidla projektově řízený a naše společnost za tímto účelem používá bezpečné a efektivní programové nástroje a metody. Je velmi podrobně popsaný v implementačním projektu. Ten pro zákazníka vypracuje implementační tým složený ze zástupců společnosti Vema.

Interní implementační metodika Vema obsahuje vše potřebné pro úspěšnou implementaci. Řeší role a zodpovědnosti členů v týmu, popisuje protokolovaná jednání a komunikaci implementačního týmu, formalizuje dokumenty a dokumentaci.

Po zpracování projektu je systém nainstalován, nakonfigurován, je provedeno jeho počáteční naplnění. Současně probíhají školení uživatelů. Může být nastartován zkušební provoz. V okamžiku, kdy je připravený ostrý provoz, dojde na akceptační testy a systém může být spuštěn. Po vyhodnocení a zapracování připomínek přechází systém do rutinního provozu.

U menších implementací lze použít zjednodušený proces podle standardizovaného implementačního projektu.

Asistované zpracování

V prvních obdobích užívání systému výrazně zkvalitní veškeré procesy u významnějších kroků jako je výplata mezd, měsíční uzávěrka a podobně asistence konzultantů. Ti prakticky doškolí uživatele a doladí pracovní postupy.

U projektově řízených implementací je asistované zpracování zpravidla součástí implementace.

V prvních obdobích užívání systému výrazně zkvalitní veškeré procesy u významnějších kroků jako je výplata mezd, měsíční uzávěrka a podobně asistence konzultantů. Ti prakticky doškolí uživatele a doladí pracovní postupy.

U projektově řízených implementací je asistované zpracování zpravidla součástí implementace.

Napište si o cenovou nabídku

Beata Dusilová

Obchodní manažer

info@vema.cz
+420 530 500 000

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Vema vám přináší Seyfor