MENU Zavřít

Předávací protokol je dokument, který slouží k oficiálnímu zdokumentování předání určitých věcí, informací nebo povinností od jedné strany druhé. Tento protokol je obvykle vytvořen ve formě písemného záznamu a obsahuje podrobnosti o předmětu předání, datu, místu a podmínkách, za kterých se předání uskuteční.

Předávací protokol se často používá v různých kontextech. Například:

  1. V obchodním prostředí: Předávací protokol může být vytvořen při prodeji nebo nákupu věcí nebo nemovitostí. Slouží k dokumentaci stavu před předáním a po něm a může tak chránit obě strany před možnými nesrovnalostmi nebo sporům.
  2. V projektovém řízení: Předávací protokol je vytvářen v rámci projektů, kdy jedna týmová nebo fázová skupina předává práci druhé. To zahrnuje informace o tom, co bylo dosaženo, co je hotovo a co zůstává k dokončení.
  3. V IT oblasti: Předávací protokol se často vytváří při předávání IT systémů, programů nebo projektů. Obsahuje informace o konfiguraci, dokumentaci a důležitých informacích pro další správu nebo rozvoj.
  4. Ve stavebnictví: V případě stavebního projektu slouží předávací protokol k zaznamenání stavu dokončení prací, provedených změn a nevyřešených záležitostí před předáním budovy nebo stavby majiteli.

Předávací protokol má za cíl zajistit transparentnost a zodpovědnost v případě předávání důležitých věcí nebo úkolů mezi stranami a slouží jako důležitý právní a evidenční dokument.

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.