MENU Zavřít

Propojení s personálním systémem Vema

Možnost vazby na mzdový a personální systém Vema

Zaúčtování mezd v modulu Účetnictví provedete elektronicky importem vygenerovaného přenosového souboru z Mezd, nebo ručním zadáním údajů z výstupní sestavy. Kromě produktu Vema Ekos se vytvoří automatizovaná vazba i na některé účetní systémy jiných dodavatelů. Míra podrobnosti zaúčtování záleží pouze na vašem nastavení. Standardně se jednotlivé druhy/složky mezd účtují podle organizační struktury organizace na jednotlivá pracoviště. Pokud se vyskytne potřeba rozdělit jednotlivé druhy mezd na více účtů, slouží k tomu kategorie činnost. Zaúčtování můžete provádět též na jednotlivé zaměstnance nebo sledovat mzdové náklady na realizované zakázky.

Zaúčtování mezd v modulu Účetnictví provedete elektronicky importem vygenerovaného přenosového souboru z Mezd, nebo ručním zadáním údajů z výstupní sestavy. Kromě produktu Vema Ekos se vytvoří automatizovaná vazba i na některé účetní systémy jiných dodavatelů. Míra podrobnosti zaúčtování záleží pouze na vašem nastavení. Standardně se jednotlivé druhy/složky mezd účtují podle organizační struktury organizace na jednotlivá pracoviště. Pokud se vyskytne potřeba rozdělit jednotlivé druhy mezd na více účtů, slouží k tomu kategorie činnost. Zaúčtování můžete provádět též na jednotlivé zaměstnance nebo sledovat mzdové náklady na realizované zakázky.

Při účtování mzdových nákladů můžete v aplikaci rozlišovat různé finanční zdroje. Pro potřeby víceokruhového účtování, například daňového a manažerského účetnictví (vnitropodnikového), lze pro jeden typ nákladů zadat až devět možných kombinací. Jeden typ nákladů je možné rovněž účtovat v jedné sumě na rozvahové pracoviště i rozděleně na jednotlivá nákladová pracoviště/organizační jednotky. Aplikace dovoluje zaúčtovat mzdy po vyplacení záloh a po vyúčtování. V mzdovém systému si nastavíte, jak má zaúčtování probíhat.

Při účtování mzdových nákladů můžete v aplikaci rozlišovat různé finanční zdroje. Pro potřeby víceokruhového účtování, například daňového a manažerského účetnictví (vnitropodnikového), lze pro jeden typ nákladů zadat až devět možných kombinací. Jeden typ nákladů je možné rovněž účtovat v jedné sumě na rozvahové pracoviště i rozděleně na jednotlivá nákladová pracoviště/organizační jednotky. Aplikace dovoluje zaúčtovat mzdy po vyplacení záloh a po vyúčtování. V mzdovém systému si nastavíte, jak má zaúčtování probíhat.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Systém Vema vám přináší Seyfor