MENU Zavřít

Výběrová řízení

Aplikace poskytuje administrativní i technickou podporu celého procesu výběru nových pracovníků a tím tento proces významně usnadňuje.

S čím aplikace pomůže

 • spravuje seznam uchazečů a pracovních pozic
 • generuje a rozesílá pozvánky k výběrovému řízení uchazečům
 • umožňuje vícekolová řízení, usnadňuje práci členům hodnotících komisí
 • transparentně nakládá s osobními údaji uchazečů o zaměstnání, podporuje GDPR
 • sdílí data s aplikacemi Vema: Mzdy a Personální systém
 • podporuje napojení na pracovní portály k inzerci volných pozic

S čím aplikace pomůže

 • spravuje seznam uchazečů a pracovních pozic
 • generuje a rozesílá pozvánky k výběrovému řízení uchazečům
 • umožňuje vícekolová řízení, usnadňuje práci členům hodnotících komisí
 • transparentně nakládá s osobními údaji uchazečů o zaměstnání, podporuje GDPR
 • sdílí data s aplikacemi Vema: Mzdy a Personální systém
 • podporuje napojení na pracovní portály k inzerci volných pozic

Komu je aplikace určena

Aplikace je vhodná pro všechny organizace střední a větší velikosti, které častěji provádějí výběrová řízení na nové pracovníky, rády by tento proces zjednodušily a zefektivnily a v neposlední řadě chtějí bezproblémově plnit povinnosti vyplývající z nařízení GDPR o ochraně osobních údajů.

Jak se s Výběrovými řízeními pracuje

Základem řešení je Registr uchazečů, ve kterém se shromažďují veškeré informace o uchazečích, jako jsou životopisy, motivační dopisy, pozvánky k výběrovému řízení, oznámení o přijetí, souhlasy se zpracováním osobních údajů apod.

Komu je aplikace určena

Aplikace je vhodná pro všechny organizace střední a větší velikosti, které častěji provádějí výběrová řízení na nové pracovníky, rády by tento proces zjednodušily a zefektivnily a v neposlední řadě chtějí bezproblémově plnit povinnosti vyplývající z nařízení GDPR o ochraně osobních údajů.

Jak se s Výběrovými řízeními pracuje

Základem řešení je Registr uchazečů, ve kterém se shromažďují veškeré informace o uchazečích, jako jsou životopisy, motivační dopisy, pozvánky k výběrovému řízení, oznámení o přijetí, souhlasy se zpracováním osobních údajů apod.

V jednotlivých výběrových řízeních se vybírají uchazeči pro obsazení konkrétní pozice v organizaci. Výběrová řízení mohou mít i více kol. Pro hodnocení uchazečů je možno sestavovat výběrové komise v čele s předsedou.

V rámci jedné akce výběrového řízení lze vytvářet více pracovních pozic, které se sdružují do tematického celku podle časové příslušnosti (za určitý časový interval, např. pro konkrétní měsíc, rok) nebo i logické příslušnosti (podle typu nabízených pracovních pozic).

V jednotlivých výběrových řízeních se vybírají uchazeči pro obsazení konkrétní pozice v organizaci. Výběrová řízení mohou mít i více kol. Pro hodnocení uchazečů je možno sestavovat výběrové komise v čele s předsedou.

V rámci jedné akce výběrového řízení lze vytvářet více pracovních pozic, které se sdružují do tematického celku podle časové příslušnosti (za určitý časový interval, např. pro konkrétní měsíc, rok) nebo i logické příslušnosti (podle typu nabízených pracovních pozic).

Během výběrového řízení se ukládají hodnocení všech uchazečů, kteří se výběrového řízení účastnili, až do jeho ukončení a výběru vhodného pracovníka. Je pak na rozhodnutí neúspěšných kandidátů, zda mají zájem v systému zachovat svoje zpracované osobní údaje do dalších výběrových řízení anebo je v souladu s GDPR vymazat.

Po ukončení výběrového řízení lze pomocí funkce Přijetí uchazeče přenést základní osobní údaje vybraného uchazeče z Výběrových řízení do Personálního systému.

Během výběrového řízení se ukládají hodnocení všech uchazečů, kteří se výběrového řízení účastnili, až do jeho ukončení a výběru vhodného pracovníka. Je pak na rozhodnutí neúspěšných kandidátů, zda mají zájem v systému zachovat svoje zpracované osobní údaje do dalších výběrových řízení anebo je v souladu s GDPR vymazat.

Po ukončení výběrového řízení lze pomocí funkce Přijetí uchazeče přenést základní osobní údaje vybraného uchazeče z Výběrových řízení do Personálního systému.

Podpora pro organizace, které se řídí Zákonem o státní službě

Pro organizace, které se řídí Zákonem o státní službě a příslušnými platnými předpisy, je v aplikaci podpora zveřejňování obsazovaných služebních míst a výběrových řízení podle požadovaného rozhraní pro přenos dat s využitím speciálního modulu Evidence obsazovaných služebních míst (EOSM).

Podpora napojení na pracovní portály

V aplikaci Výběrová řízení existuje podpora pro napojení na webovou aplikaci Teamio společnosti LMC, která umožňuje inzerci volných pozic a nábor kandidátů na pracovních portálech typu Jobs.cz. K využití této funkčnosti je nutno pořídit licenci specializovaného modulu.

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Vema vám přináší Seyfor