MENU Zavřít

Co nového vás letos čeká v důchodovém a zdravotním pojištění?

  • 4. 3. 2019
Změnil se maximální vyměřovací základ důchodového pojistného a lze očekávat úpravu hranice důchodového věku. Minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění od ledna vzrostl, stejně jako rozhodný příjem.

Na základě nárůstu průměrné mzdy byl letos zvýšený maximální vyměřovací základ pro pojistné na částku
1 569 552 Kč – jde tedy o 48násobek průměrné mzdy. Částka průměrné mzdy pro účely letošního pojistného je 32 699 Kč.

Maximální hranicí důchodového věku je podle zákona věk 65 let a tento limit se týká všech pojištěnců, kteří přišli na svět po roce 1971. U těch dříve narozených (1936 až 1971) stanoví důchodový věk příloha zákona o důchodovém pojištění, i tady však platí maximum 65 let. Tato maximální hranice však neznamená, že by důchodový věk neměl dále růst – Ministerstvo práce a sociálních věcí má nyní ze zákona povinnost předkládat vládě v pětiletých intervalech (v letopočtech končících číslovkou 4 a 9) „Zprávu o stavu důchodového systému ČR a o jeho předpokládaném vývoji se zřetelem na demografickou situaci ČR a na očekávaný populační a ekonomický vývoj“. Součástí této zprávy bude i informace, zda je na pořadu dne úprava hranice důchodového věku.

Zdravotní pojištění: sazby narůstají

Z důvodu zvýšení minimální mzdy se od ledna zvýšil na 13 350 Kč také minimální vyměřovací základ pro zaměstnance. Měsíční platba na zdravotní pojištění pak pro všechny osoby bez zdanitelných příjmů činí
1 803 Kč.

Zvýšení rozhodného příjmu – od začátku letošního roku jde o částku 3 000 Kč – má vliv na odvod pojistného na zdravotní pojištění u členů družstev, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro ně práci, osob činných na základě dohody o pracovní činnosti a dobrovolných pracovníků pečovatelské služby. Pokud zaúčtovaný měsíční příjem uvedených osob nedosáhne 3 000 Kč, neplatí zaměstnavatel žádné pojistné a nemá ani žádné povinnosti vůči zdravotní pojišťovně pracovníka. Ten si musí své zdravotní pojištění zabezpečit sám.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor