MENU Zavřít

Legislativní seminář 2017

 • 20. 11. 2017
Přichází rok legislativních novinek. Kromě elektronického prohlášení poplatníka daně startuje otcovská nebo GDPR

Minimální a zaručená mzda, nové dávky nemocenského pojištění či exekuce a odstupné. Rok 2018 je nabitý legislativními novinkami. A aby měly mzdové účetní v zákonech přehled a nic jim neuteklo, uspořádala pro ně Vema speciální Legislativní seminář.

Tentokrát přišla řeč na funkcionality Vemy jen zřídka. Mimořádný seminář se totiž týkal zákonů. „Legislativní seminář jsme naposled uspořádali před několika lety. Jenže teď se nakupila spousta novinek, a tak s nimi chceme účetním pomoci,” vysvětlil Libor Procházka z oddělení marketingu.

Účetní se na semináři sešli v pondělí 20. listopadu na brněnském výstavišti v pavilonu A3. V sále Morava už čekala trojice přednášejících analytiček Vemy.

Dávky v dlouhodobé pracovní neschopnosti: platí nový výpočet, ale udělá ho za vás ČSSZ

Analytička HR Lenka Tůmová odstartovala seminář náročným tématem – důchodovým a nemocenským pojištěním. Těch se totiž od roku 2018 dotkne hned několik změn:

 • Zákon nově stanovuje maximální hranici důchodového věku na 65 let.
 • Zaměstnanci mají nárok na nové dávky nemocenského pojištění.
 • Platí nové podmínky pro zaměstnancedlouhodobou pracovní neschopností.

Od 1. ledna 2018 se mění způsob výpočtu nemocenského při dlouhodobé nemoci. „Pokud jej zaměstnanec pobírá, má od nového roku nárok na částku ve výši 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti až do 60. dne. Od 61. dne má nárok na 72 % denního vyměřovacího základu,“ vysvětlila na semináři Lenka Tůmová. Zároveň upozornila, že ČSSZ přepočítá dávku automaticky, takže mzdová účetní ani zaměstnanec přepočítání neřeší.

Lenka Tůmová vysvětlila, že nové podmínky pro nemocenské se týkají také dobrovolných hasičů. Pokud se mu stal úraz nebo je například v karanténě kvůli výkonu práce hasiče, má nárok na nemocenské ve výši 100 % denního vyměřovacího základu.
Lenka Tůmová vysvětlila, že nové podmínky pro nemocenské se týkají také dobrovolných hasičů.
Pokud se mu stal úraz nebo je například v karanténě kvůli výkonu práce hasiče, má nárok na nemocenské
ve výši 100 % denního vyměřovacího základu.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Zaměstnanci si otcovskou vybírají na děti narozené od prosince

Další velkou novinkou jsou dávky, které mohou zaměstnanci čerpat od roku 2018. Patří k nim dlouhodobé ošetřovné a otcovská.

Dlouhodobé ošetřovné platí od 1. června 2018 a zaměstnanci jej pobírají až po dobu 90 dní. Musí ale splnit několik podmínek, například:

 • jsou rodinnými příslušníky ošetřované osoby (kromě manželů, dětí a rodičů jsou to třeba i příbuzní sourozenců),
 • ošetřující osoby se mohou střídat, ale o ošetřovanou osobu nemůže pečovat více osob zároveň,
 • musí mít písemný souhlas od ošetřovaného.

Další podmínky si přečtěte v zákoně č. 310/2017 Sb.

K novým dávkám patří také otcovská. Na tu mohou tatínci nastoupit od 1. února 2018. Podle zákona jim nově stát vyplácí dávku po dobu 7 kalendářních dní, které si musí vybrat vcelku. Zákon stanovuje také postup žadatelů o dávku:

 • Otcové mohou nastoupit na otcovskou do 6 týdnů od narození dítěte.
 • Dávka platí pro otce, jejichž dítě se narodilo prosince 2017 a později.
 • Otec vyplní speciální tiskopis a odevzdá jej zaměstnavateli. Ten následně formulář předá OSSZ.


Rozšíření okruhu příjmů, které budou podléhat srážkové dani

Novinky přináší i novela zákona o daních z příjmů. Patří k nim například:

 • změna výše daňového zvýhodnění na první vyživované dítě,
 • nové podmínky pro nárok na roční daňový bonus,
 • nové podmínky pro některé příjmy osvobozené od daně a rozšíření okruhu těchto příjmů
 • nebo rozšíření okruhu příjmů, které lze zdanit srážkovou daní.

Právě poslední zmíněná novinka reaguje podle analytičky Renaty Kolkové na situace, kdy poplatníkům z důvodu souběhu příjmů ze závislé činnosti (např. z důvodu členství ve volebních komisích) vzniká povinnost podat daňové přiznání. „Nové ustanovení mělo být součástí zákona už v roce 2017, protože se konaly volby – a to je jedna ze situací, kdy dochází k problémům. Lidem, kteří pracují ve volebních komisích, totiž vzniká povinnost podávat daňová přiznání z důvodu souběhu příjmů ze závislé činnosti. Ovšem zákon byl schválený až od července a nemohl začít platit uprostřed zdaňovacího období. Nový režim se tedy týká až roku 2018,” vysvětlila Renata Kolková.

Zákon o daních z příjmů nově říká, že:
Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou po zvýšení podle odstavce 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec splní 3 podmínky:

 1. U tohoto zaměstnavatele nepodepsal prohlášení k dani.
 2. Příjmy plynou z DPP a za měsíc nepřesáhnou částku 10 tisíc korun
 3. nebo v úhrnné výši nepřesahují příjmy u téhož plátce daně 2500 korun za měsíc.

Mění se také způsob podepisování prohlášení poplatníka daně. Dosud musel na začátku roku zaměstnanec osobně podepsat u účetní prohlášení k dani. Od roku 2018 je možné ho podepsat elektronicky – na zaměstnavateli je, aby stanovil podmínky, jakým způsobem může zaměstnanec elektronické prohlášení učinit.

Pro zdaňovací období 2018 navíc ministerstvo financí vydalo nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně (číslo 26). Stáhnete ho zde.

Renata Kolková zmínila ve své přednášce také GDPR, které platí od 28. května 2018. Čeští zákonodárci připravují nový zákon o zpracování osobních údajů a také doprovodný zákon. Ty nahradí stávající českou legislativu, která se zabývá ochranou osobních údajů – zákon č. 101/2000 Sb.

GDPR zmínila Renata Kolková závěrem své přednášky. Připomněla, že Vema se řešením GDPR ve svých systémech intenzivně zabývá. V prvním čtvrtletí roku 2018 připravuje nový modul, který zajistí například bezproblémové plnění práv, která GDPR dává zaměstnancům.
GDPR zmínila Renata Kolková závěrem své přednášky. Připomněla, že Vema se řešením GDPR
ve svých systémech intenzivně zabývá. V prvním čtvrtletí roku 2018 připravuje nový modul,
který zajistí například bezproblémové plnění práv, která GDPR dává zaměstnancům.

Odstupné: přistupujte k němu jako k výplatě příjmu za několik měsíců

V poslední části semináře se konzultantka Dagmar Vetrová věnovala srážkám z mezd a exekucím. Upozornila na důležitý rozsudek Nejvyššího správního soudu z 1. prosince 2016. Soudci v něm rozhodli, že odstupné není jednorázovým příjmem, ale výplatou příjmu za několik měsíců, kterou zaměstnavatel poskytuje předem.

„V praxi to znamená, že se odstupné spočítá za každý měsíc zvlášť, vyhodnotí se čistá mzda a dále se postupuje podle občanského soudního řádu – to znamená, že:

 • Čistou mzdu snížíte o nezabavitelnou částku.
 • Vypočítáte plně zabavitelnou část zbytku mzdy.
 • Vypočítáte třetiny.
 • Zaměstnanci vyplatíte nezabavitelnou částku a třetí třetinu v případě, že se jedná o přednostní výkon rozhodnutí.
 • Pokud jde o nepřednostní výkon rozhodnutí, vyplatíte zaměstnanci i druhou třetinu,” vysvětlila Dagmar Vetrová správný postup.

Dagmar Vetrová se ve své přednášce zabývala exekučními srážkami ze mzdy.Zdůraznila například, že daňového bonusu se exekuce na mzdu netýká. Lze jej však postihnout přikázáním jiné peněžité pohledávky.
Dagmar Vetrová se ve své přednášce zabývala exekučními srážkami ze mzdy.
Zdůraznila například, že daňového bonusu se exekuce na mzdu netýká.
Lze jej však postihnout přikázáním jiné peněžité pohledávky.

Přímo na semináři jsme se zeptali účetních, co na legislativní novinky říkají, a jak moc zasáhne do jejich práce třeba nová úprava nemocenského pojištění.

„Na seminář jsem si přišla poslechnout souhrn všech legislativních novinek a udělat si celkový přehled. Nemocenské pojištění je vždycky složité a každá další úprava ho ještě ztíží. Je to ale běžný provoz – takže žádný velký problém v tom nevidím. Díky Vemě, která má novinky zapracované v programu, zvládám legislativu v pohodě.”
Jiřina Kouřilová, mzdová účetní ve škole v Blansku

„Na semináři mě zajímá celý program, který je pro nás účetní důležitý. Některé novinky už jsem studovala na internetu. Z nemocenského pojištění nemám obavy – přečteme si ještě zákon a budeme se radit s ostatními účetními z jiných organizací.”
Eva Šrámková, mzdová účetní Úřadu městské části Brno-střed

„Na semináři mě zajímá úplně všechno. O některých novinkách jsem už slyšela v televizi a v rozhlasu, takže jsem o nich tušila. Semináře jsou pro mě vždycky velmi přínosné. Dokonce se chystám ještě na další přednášky o novinkách k zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Informace se mi totiž lépe vstřebávají, když je slyším víckrát. Některé další novinky, jako třeba GDPR, zatím neřešíme. Ani na otcovskou se mě ještě zaměstnanci neptají – ale myslím si, že to přijde.”
Eva Bednářová, mzdová účetní z firmy zabývající se účetnictvím

Pokud vám utekl samostatný legislativní seminář, přijďte v prosinci na semináře k nové verzi Vema Mezd. Startují 14. prosince v Brně a kromě novinek ve vašich Mzdách budou konzultantky hovořit také o legislativě. Přihlašujte se přímo ve svém Zákaznickém webu.

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor