MENU Zavřít

Personalistika je souhrnný název pro obor, který se zabývá řízením a rozvojem lidí v organizaci nebo firmě. Někdy se označuje také jako HR – z anglického Human Resources, tedy lidské zdroje. 

Personální oddělení má ve firmě většinou na starosti životní cyklus zaměstnanců a vše, co s lidmi souvisí.

Personalisté tedy řeší především:

  • nábor nových pracovníků (evidenci uchazečů a životopisů, vedení pohovorů),
  • péči o stávající zaměstnance (vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, mzdy a zaměstnanecké výhody či firemní kulturu),
  • administrativu a personální strategii firmy (kontrolují evidenci docházky, komunikují se zdravotní pojišťovnou, evidují pracovní smlouvy, chystají podklady pro hodnocení pracovníků nebo reporty o fluktuaci zaměstnanců a vývoji mezd).

Personalisté také udržují příjemné pracovní prostředí a starají se o spokojenost lidí ve firmě. 

Zjistěte podrobněji, co všechno mají ve firmě na starosti personalisté a HR oddělení

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Vema vám přináší Seyfor