Přihlásit

Oznámení o fúzi

Vážení zákazníci, jistě jste zaznamenali, že naše společnost Vema, a.s. je již 7 let součástí holdingu Solitea. Rádi bychom vytvořili předpoklady pro zvyšování kvality našich služeb a zjednodušení obchodních vztahů.

Proto jsme se rozhodli přistoupit k dalšímu logickému kroku, kterým je fúze dceřiných společností do jediné společnosti Solitea, a.s.

Z právního hlediska bude fúze provedena formou sloučení tak, že (formálně) zanikající společností je společnost Vema, a.s., se sídlem Okružní 871/3a, 638 00 Brno - Lesná, IČ 26226511 a nástupnickou společností je Solitea, a.s., se sídlem Drobného 49, 602 00 Brno, IČ 01572377.

Stávající společnost Vema, a.s. se stává divizí Mzdové a personální systémy společnosti Solitea, a.s.

Veškerou písemnou komunikaci nám zasílejte na adresu:

Solitea, a.s.
divize Mzdové a personální systémy
Okružní 871/3a
638 00 Brno - Lesná

Garantujeme Vám, že prováděná změna nebude mít pro Vás, naše zákazníky, žádné praktické důsledky a v plném rozsahu zůstanou zachovány služby, které naše společnost poskytuje. V péči této divize i nadále zůstává rozvoj a podpora IS Vema Ekos.

Všechny obchodní a právní vztahy budou beze zbytku dodrženy a nadále tedy platí veškeré smlouvy, objednávky, záruky apod. Kromě výše zmíněné změny označování nástupnické společnosti (Solitea, a.s. namísto zanikající Vema, a.s.), pak zůstávají v platnosti i všechny kontaktní údaje na zaměstnance. Rovněž všechna plnění, dosud poskytovaná zanikající společností Vema, a.s., budou v plném rozsahu nově poskytována společností Solitea, a.s.

Rozhodným dnem fúze byl stanoven 1. červenec 2020.

Dovolujeme si vás zdvořile požádat, abyste v obchodních dokumentech a ostatních listinách (jako jsou objednávky, smlouvy apod.) počínaje tímto datem uváděli místo Vema, a.s. již jen označení nástupnické společnosti Solitea, a.s. Úhrady plateb prosím zasílejte nově na

účet s číslem 27-7493690207/0100

Ten bude uváděn i na našich fakturách.

V případě jakýchkoli dotazů či podnětů jsme Vám nadále k dispozici na původních místech a kontaktních adresách.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

 

Ing. Bc. Jan Tomíšek

Ing. Bc. Jan Tomíšek
Předseda představenstva
Vema, a.s.

Martin Cígler

Martin Cígler
Předseda představenstva
Solitea, a.s

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Copyright 2022 Solitea, a.s.