MENU Zavřít

Oznámení o fúzi

  • 25. 6. 2020
Vážení zákazníci, jistě jste zaznamenali, že naše společnost Vema, a.s. je již 7 let součástí holdingu Solitea. Rádi bychom vytvořili předpoklady pro zvyšování kvality našich služeb a zjednodušení obchodních vztahů.

Proto jsme se rozhodli přistoupit k dalšímu logickému kroku, kterým je fúze dceřiných společností do jediné společnosti Solitea, a.s.

Z právního hlediska bude fúze provedena formou sloučení tak, že (formálně) zanikající společností je společnost Vema, a.s., se sídlem Okružní 871/3a, 638 00 Brno - Lesná, IČ 26226511 a nástupnickou společností je Solitea, a.s., se sídlem Drobného 49, 602 00 Brno, IČ 01572377.

Stávající společnost Vema, a.s. se stává divizí Mzdové a personální systémy společnosti Solitea, a.s.

Veškerou písemnou komunikaci nám zasílejte na adresu:

Solitea, a.s.
divize Mzdové a personální systémy
Okružní 871/3a
638 00 Brno - Lesná

Garantujeme Vám, že prováděná změna nebude mít pro Vás, naše zákazníky, žádné praktické důsledky a v plném rozsahu zůstanou zachovány služby, které naše společnost poskytuje. V péči této divize i nadále zůstává rozvoj a podpora IS Vema Ekos.

Všechny obchodní a právní vztahy budou beze zbytku dodrženy a nadále tedy platí veškeré smlouvy, objednávky, záruky apod. Kromě výše zmíněné změny označování nástupnické společnosti (Solitea, a.s. namísto zanikající Vema, a.s.), pak zůstávají v platnosti i všechny kontaktní údaje na zaměstnance. Rovněž všechna plnění, dosud poskytovaná zanikající společností Vema, a.s., budou v plném rozsahu nově poskytována společností Solitea, a.s.

Rozhodným dnem fúze byl stanoven 1. červenec 2020.

Dovolujeme si vás zdvořile požádat, abyste v obchodních dokumentech a ostatních listinách (jako jsou objednávky, smlouvy apod.) počínaje tímto datem uváděli místo Vema, a.s. již jen označení nástupnické společnosti Solitea, a.s. Úhrady plateb prosím zasílejte nově na

účet s číslem 27-7493690207/0100

Ten bude uváděn i na našich fakturách.

V případě jakýchkoli dotazů či podnětů jsme Vám nadále k dispozici na původních místech a kontaktních adresách.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

 

Ing. Bc. Jan Tomíšek

Ing. Bc. Jan Tomíšek
Předseda představenstva
Vema, a.s.

Martin Cígler

Martin Cígler
Předseda představenstva
Solitea, a.s

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor