Plánování a evidence výkonů

Více
Plánování a evidence výkonů

Aplikace umožňuje rychlý a spolehlivý výpočet výkonové odměny, například podle počtu prodaných či vyrobených kusů. Snadno se spouští přes webový prohlížeč.

Výhody produktu

Jednoduché schvalování

umožňuje jednoduchý proces schvalování

Portálová aplikace

přístup přes webový prohlížeč

Předzpracování mezd

exportuje předzpracování mezd do aplikace Mzdy

Propojení s Docházkovým systémem

importuje příchody a odchody z Docházkového systému

Komu je aplikace určena

Komu je aplikace určena

Poněvadž aplikace pomáhá vytvořit plán a evidenci výkonů a rovněž předzpracování mezd, najde využití všude tam, kde je zapotřebí sledovat kdo, kdy a co bude dělat, popřípadě co již udělal. Příkladem jsou výrobní podniky, obchody, ale i další organizace, které potřebují plánovat a sledovat výkony pracovníků.

Jak se s Plánováním a evidencí výkonů pracuje

Aplikace umožňuje zpracování dat po etapách, přičemž základní etapy pro Plánování a evidenci výkonů jsou plány cílů/výkonů (dlouhodobé/krátkodobé) a skutečnost. V jedné etapě se obvykle zadává plán a v další pak jeho plnění. Systém dovoluje využívat jen vybrané etapy.
Aplikace zaznamenává pracovní výkony zaměstnanců ve stanoveném období. Podle potřeby si lze zvolit jak plánované výkony, tak ty skutečně provedené. Aplikace eviduje výkony podle intervalu nebo doby trvání, dále podle pracoviště, hospodářské činnosti nebo zakázky.

Výkony lze evidovat i na základě uživatelem definovaných jednotek, jako jsou například objem tržeb, množství prodaných výrobků, počet uzavřených úvěrů nebo také pozdní příchody, spokojenost zákazníka, hodnocení vedoucím apod.
Výkony se mohou plánovat jak pro jednotlivé pracovníky v určité roli, tak i pro větší celky (role v týmu, útvaru). Zaznamenávat je lze v řádu hodin a minut, ale také dnů a delších časových úseků.
Plánování a evidence fyzických výkonů se může využít pro výpočet úkolové mzdy nebo pro výpočet výkonnostní složky mzdy.

Vazby Plánování a evidence výkonů na další aplikace

Vazby Plánování a evidence výkonů na další aplikace

Plánování a evidence výkonů spolupracuje s aplikací Plánování směn, ale lze ji používat i samostatně. Aplikace je propojena i s dalšími produkty Vema – především s Elektronickým docházkovým systémem, s aplikací Mzdy a s aplikací Plánování dovolené. Speciální funkce umožňuje převod skutečně provedených výkonů na odměny do předzpracování mezd a jejich následný import do aplikace Mzdy. Mzdová účetní má pak snazší práci, poněvadž si jednoduše zkopíruje data do Mezd a nemusí je zadávat ručně.

Napište nám

Chcete se zeptat na vlastnosti softwaru?
Zajímají Vás funkcionality a možnosti rozšíření? Neváhejte nás kontaktovat.

Nebo volejte, rádi vám odpovíme na vaše dotazy: +420 530 500 500

Copyright 2019 Vema.cz