Přihlásit

Plánování a evidence výkonů

Aplikace umožňuje rychlý a spolehlivý výpočet výkonové odměny, například podle počtu prodaných či vyrobených kusů. Snadno se spouští přes webový prohlížeč.

Výhody produktu

Jednoduché schvalování

umožňuje jednoduchý proces schvalování

Portálová aplikace

přístup přes webový prohlížeč

Předzpracování mezd

exportuje předzpracování mezd do aplikace Mzdy

Propojení s Docházkovým systémem

importuje příchody a odchody z Docházkového systému

Komu je aplikace určena

Komu je aplikace určena

Poněvadž aplikace pomáhá vytvořit plán a evidenci výkonů a rovněž předzpracování mezd, najde využití všude tam, kde je zapotřebí sledovat kdo, kdy a co bude dělat, popřípadě co již udělal a jaké to má dopady při vyhodnocení této činnosti. Příkladem jsou výrobní podniky, obchody, ale i další organizace, které potřebují plánovat a sledovat výkony pracovníků a případně je následně přepočítávat na odměny.

Jak se s Plánováním a evidencí výkonů pracuje

Jak se s Plánováním a evidencí výkonů pracuje

Plánování směn je webová aplikace. To znamená, že aplikaci není nutné do počítače uživatele instalovat. Pro její spuštění stačí jakýkoliv počítač vybavený prohlížečem internetových stránek připojený do počítačové sítě.

Aplikace umožňuje evidenci a zpracování dat po etapách, přičemž základní etapy pro Plánování a evidenci výkonů jsou plány cílů/výkonů (dlouhodobé/krátkodobé) a skutečnost. V jedné etapě se obvykle zadává plán, ať už pro jednotlivé pracovníky, nebo celé týmy/útvary a v další pak jeho plnění. Systém dovoluje využívat jen vybrané etapy.

Aplikace zaznamenává pracovní výkony zaměstnanců ve stanoveném období. Data lze zadávat ručně, nebo importovat pomocí funkcí, podle zadání konkrétního zákazníka.

Podle potřeby si lze nechat zobrazit jak plánované výkony, tak ty skutečně provedené. Aplikace eviduje výkony podle intervalu nebo doby trvání, dále podle pracoviště, hospodářské činnosti, zakázky nebo na základě uživatelem definovaných jednotek, jako jsou například objem tržeb, množství prodaných výrobků, počet uzavřených úvěrů nebo také pozdní příchody, spokojenost zákazníka, hodnocení vedoucím apod.

Výkony lze plánovat jak pro jednotlivé pracovníky v určité roli, tak i pro větší celky (role v týmu, útvaru). Zaznamenávat je lze v řádu hodin a minut, ale také dnůdelších časových úseků.

Plánování a evidence fyzických výkonů se může využít pro výpočet úkolové mzdy nebo pro výpočet výkonnostní složky mzdy. Výpočet probíhá pomocí funkcí na základě zadání konkrétního zákazníka a jím definovaných přepočtů výkonů na odměny.

Vazby Plánování a evidence výkonů na další aplikace

Plánování a evidence výkonů spolupracuje s aplikací Plánování směn, ale lze ji používat i samostatně. Aplikace je propojena i s dalšími produkty Vema – především s Elektronickým docházkovým systémem, s aplikací Mzdy a s aplikací Plánování dovolené. Speciální funkce umožňuje převod skutečně provedených výkonů na odměny do předzpracování mezd a jejich následný import do aplikace Mzdy.

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Copyright 2021 Solitea, a.s.