MENU Zavřít

BOZP, zkratka pro Bezpečnost a ochrana zdraví při práci označuje soubor opatření, kterými zaměstnavatel minimalizuje potenciální rizika na pracovišti, což zahrnuje ochranu jak zaměstnanců, tak i dalších osob, jako jsou klienti nebo zákazníci, kteří se mohou pohybovat v okolí pracoviště.

Zaměstnavatelé jsou povinni trvale řešit BOZP, pokud mají alespoň jednoho zaměstnance. Hlavním cílem BOZP je předcházet vzniku potenciálních rizik a eliminovat možné pracovní úrazy.

Zákon stanoví, že každý zaměstnavatel má zákonnou povinnost pečovat o své zaměstnance a zajistit, aby jim při výkonu práce nic neohrozilo jejich zdraví.

Pro dosažení řádného BOZP na pracovišti se nejčastěji využívají tři hlavní nástroje:

  1. školení zaměstnanců v BOZP
  2. sestavování provozní dokumentace týkající se BOZP
  3. pravidelné prověrky a kontroly

Tyto nástroje jsou založeny na komplexní legislativě České republiky a zaměstnavatel musí být s touto problematikou obeznámen.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Systém Vema vám přináší Seyfor