MENU Zavřít

Co nás zaujalo na zářijovém semináři k novinkám Mezd

  • 8. 10. 2018
S modulem Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti seznámila přítomné na semináři k novinkám aplikace Mzdy konzultantka HR Renáta Fitzková.

Jak vysvětlila, ze zákona nyní existuje možnost předložit toto prohlášení v elektronické formě, což Vema podporuje prostřednictvím modulu, přístupného na portálu. „Osobní data jsou ve formulářích použitelná opakovaně, což kromě vyvarování se chyb znamená velkou úsporu práce, protože jak z praxe víme, většina účetních toto vyplňuje za zaměstnance,“ řekla konzultantka. Zaměstnanec si tedy zobrazí formulář daňového prohlášení s předvyplněnými údaji, které jsou aktuálně evidovány v aplikaci Mzdy. Pokud údaje souhlasí, formulář vytiskne a odevzdá účetní. Pokud nastaly změny, musí je pracovník nejprve účetní doložit, aby je mohla poté zaslat a uložit do aplikace Mzdy.

Foto z brněnského seminářeFoto z brněnského semináře

Renáta Fitzková také avizovala rozšíření modulu o možnost hromadného tisku daňových prohlášení za zvolená osobní čísla, případně pro všechny zaměstnance, k němuž dojde v prosinci 2018. Přibude také formulář pro roční zúčtování daně.

Daňový bonus se do čisté mzdy nezapočítává

Dvě soudní rozhodnutí odstranila dlouhodobě přetrvávající nejasnosti ohledně zápočtu daňového bonusu. Situace je nyní jasná: daňový bonus se do čisté mzdy pro účely exekučních srážek nezapočítává. Jak na semináři k novinkám aplikace Mzdy objasnila konzultantka HR z ostravské pobočky Vema Renáta Fitzková, nyní tomu odpovídá také úprava příslušné části programu, kdy v tabulce Uživatelské přizpůsobení byla zrušena položka Zahrnovat bonus do čisté mzdy pro výkon rozhodnutí a výpočet v oblasti výpočtu čisté mzdy pro účely výpočtu srážek hodnotu případného daňového bonusu nezapočítává.

To ovšem podle konzultantky neznamená, že by daňový bonus nebyl postižitelný vůbec: „V praxi se zaměstnavatelé setkávají s přikázáním jiné peněžité pohledávky (může to být nejen mzda, ale i autorské honoráře apod.) dle § 312 občanského soudního řádu a přes různé právní názory jim nezbývá než přikázání akceptovat.“ Jak dále upozornila, obdobná je situace u přeplatku z ročního vyúčtování.

Nová aplikace si poradí s administrativou výběrových řízení

Program nově rozšířila aplikace Výběrové řízení, která převezme na svá bedra veškerou administrativu spojenou s tímto procesem: výběru a hodnocení uchazečů, korespondence s uchazeči, uchování a archivace dokladů, výběrová komise, sestavy atd. A kromě toho nabízí rovněž možnost propojení na inzertní servery (Jobs.cz) a na firemní web (přenos dat o volných pozicích webovou službou).

Tato nová aplikace Vám pomůže zabezpečit Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) při výběrových řízeních. Vyřeší Vám archivaci dokumentů uchazečů o zaměstnání v jedné databázi, tzn. dokumenty uchazečů nebudete mít v mailech nebo papírové podobě někde ve skříni nebo v šuplíku, jsou uloženy v databázi, na jednom místě. Aplikace zajištuje výmaz dokumentů dle pravidel GDPR,“ informovala přítomné na semináři k novinkám aplikace Mzdy Eva Sekaninová, konzultantka HR ze společnosti Vema. Firma v dohledné budoucnosti připravuje též možnost portálového přístupu k materiálům uchazeče a k jeho hodnocení pro všechny uživatele.

Hromadné oznámení pro ZP prošlo změnami

Velkou úpravou prošla funkce Hromadné oznámení pro ZP (Změny pro ZP). Provedené změny jsou reakcí na potíže, do nichž se dostávali uživatelé s pozdějším termínem výplat, když měli oznamovat zdravotním pojišťovnám změny, které nastaly na začátku kalendářního měsíce.

Aby zaměstnavatelé mohli splnit svou zákonnou povinnost a hlásit změny pojišťovně do osmi dnů, byl upravený formát i význam položky Změny pro ZP s předstihem. „Tato položka je nově numerická a lze nyní zadat počet dnů 0-31. Převod na verzi dosadí hodnotu 8 do této položky, tedy 8 dnů, které jsou stanovené zákonem. Hodnotu v této položce můžete změnit,“ uvedla na semináři k novinkám aplikace Mzdy Eva Sekaninová, konzultantka HR ze společnosti Vema

Změny do souboru Hlášení pro zdravotní pojišťovnu se budou nyní generovat bez ohledu na období a stav zpracování mezd, v závislosti na nastavení výše zmíněné hodnoty. Podle stejného principu bylo upraveno i generování záznamů v souboru Oznamovací povinnost pro ZP.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Podobné
články