MENU Zavřít

Daň z příjmu se hlásí s novinkami

  • 30. 1. 2019
Seznamte se s novinkami, které se týkají oblasti daně z příjmu.

Mzdový list má svá pravidla

Podle vyjádření Generálního finančního ředitelství musí mzdový list pro účely daně obsahovat za každý měsíc úhrn zúčtovaných mezd bez ohledu, zda jsou vypláceny v penězích nebo v naturáliích, a částky osvobozené od daně z úhrnu zúčtovaných mezd.
Na mzdový list patří i veškeré příjmy ze závislé činnosti od daně osvobozené (jsou uvedené v paragrafu 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů), tedy i rekreace, nepeněžní dary a rovněž např. příspěvek zaměstnavatele na stravné.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Jaký daňový režim mají masáže?

Od daně jsou osvobozena nepeněžní plnění, jež zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům ve formě zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru, využívání zařízení péče o děti předškolního věku, tělovýchovných a sportovních institucí, příspěvku na kulturní nebo sportovní akce a příspěvku na tištěné knihy. Jak podotkla konzultantka HR Eva Sekaninová, komplikovaná situace je u masáží, kdy jde o plnění osvobozené od daně v případě, že jde o:

  • masáže zdravotního nebo léčebného charakteru, jež jsou zajištěny ve zdravotnickém zařízení,
  • masáže poskytované v rámci návštěvy tělovýchovného nebo sportovního zařízení,
  • masáže v rámci úhrady příspěvku na tělovýchovnou a sportovní akci pořádanou zaměstnavatelem,
  • masáže zahrnuté do příspěvku na rekreační pobyt nebo zájezd.

Formulář daňového prohlášení 2019 je již k dispozici

Tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, vzor č. 26, je k dispozici v několika formách: ve formátu PDF, jako interaktivní tiskopis nebo formulář v tištěné podobě, který obdrží zájemci na všech finančních úřadech.

I nadále však lze používat vzor tiskopisu č. 25, jenž zůstává k dispozici v databázi daňových tiskopisů pod zdaňovacím obdobím 2017. U zaměstnanců, kteří budou činit prohlášení k dani pouze listinnou formou, je možné sáhnout i po vzorech předchozích (na tři zdaňovací období).

Pojistné zaměstnavatele pro daň

„V posledních dvou letech se mnohokrát mluvilo o zrušení superhrubé mzdy, ta však zatím zůstává v nezměněné podobě. Co se změnilo, jsou způsoby jejího výpočtu,“ uvedla následující novinku Eva Sekaninová. Novela zákona o daních z příjmu měla původně reagovat na situaci českých lodníků, pracujících v mezinárodní vnitrostátní přepravě u zaměstnavatelů v Nizozemí, ale nakonec se dotkla všech zaměstnanců. Platí, že právo na zdanění příjmu ze závislé činnosti ve vnitrozemské přepravě se řídí podle místa bydliště zaměstnance.
Od ledna 2019 se tedy zaměstnanci rozdělují do čtyř skupin:

  • zaměstnanec ČR, u kterého se nic nemění,
  • zaměstnanec EU, EHP a Švýcarska – pokud je prokázáno, že se na něj úplně nebo zčásti vztahuje povinné zahraniční pojištění, přičítá se k příjmu příslušné procento zahraničního pojištění zaměstnavatele,
  • zaměstnanec EU, EHP a Švýcarska – pokud není prokázáno, že se na něj úplně nebo zčásti vztahuje povinné zahraniční pojištění, přičítá se k příjmu 34 procent pojištění zaměstnavatele v ČR,
  • ostatní zaměstnanci mimo ČR, EU, EHP, Švýcarsko – přičítá se 34 procent pojištění zaměstnavatele v ČR.

Povinné pojistné z úhrnu zúčtovaných mezd je třeba nyní uvádět v mzdovém listu.

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor