MENU Zavřít

Karenční doba je opět minulostí, k podání ELDP můžete využít ePortál

  • 10. 4. 2019
Institut karenční doby bude od 1. července 2019 zrušen novelou zákoníku práce a dalších zákonů majících vliv na tuto oblast. Ve zpracování evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2019 došlo ke změnám.

Karenční doba je opět minulostí

Institut karenční doby bude od 1. července 2019 zrušen novelou zákoníku práce a dalších zákonů majících vliv na tuto oblast. Řešení karenční doby bude v programu Vema realizováno v červnu 2019.
 
Přestane tak platit opatření, které dovolovalo zaměstnavateli neposkytovat osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhradu mzdy nebo platu v prvních třech dnech dočasné pracovní neschopnosti. Nová právní úprava tak logicky zvyšuje zátěž zaměstnavatelů na výplatě náhrady mzdy či platu, určitou kompenzaci však podle zákonodárců představuje snížení pojistného placeného zaměstnavatelem na nemocenské pojištění, a to o 0,2 procentního bodu z 2,3 procenta na 2,1 procenta. 

Zrušení karenční doby může být podle odborníků spojeno s nárůstem případů dočasné pracovní neschopnosti. Pokud však platí, že již v roce 2009 klesla míra celkové pracovní neschopnosti pod předpokládanou objektivní úroveň, může se jednat o návrat k dlouhodobě přirozenějšímu stavu.

K podání ELDP můžete využít ePortál 

Na dvě změny ve zpracování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019 upozornila na březnovém semináři k novinkám aplikace Mzdy analytička HR Lenka Tůmová.
 
Tyto změny souvisí zejména s legislativní úpravou, na jejímž základě Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo vyšší rozhodnou částku pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, která činí 3 000 Kč. V případech, kdy byl u zaměstnání sjednaných před 1. lednem 2019 určen rozhodný příjem v rozmezí od 2 500 do 2 999 Kč měsíčně a přitom od 1. ledna tohoto roku nedosáhne sjednaná částka této výše, pojistný vztah končí a vzniká nový, který z pohledu nemocenského pojištění představuje zaměstnání malého rozsahu.

Druhou změnou je možnost elektronického podání formou datové zprávy (e-Podání), jejíž formát, strukturu a tvar definuje na své úřední desce Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), pro které lze využít ePortál ČSSZ prostřednictvím NIA (národní identitní bod).

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Podobné
články