MENU Zavřít

Licenční politika Vema 2024

Během letošních zářijových seminářů k aplikaci Mzdy (verze PAM 38.03) jsme všechny účastníky v předstihu informovali, že v souvislosti s očekávaným schválením a nabytím účinnosti novely zákoníku práce připravujeme úpravu a sjednocení licenční politiky mzdového a personálního systému Vema.  

Novela zákoníku práce nabyla účinnosti 1. října 2023 a přinesla řadu změn v mnoha oblastech, kromě jiného ve vztahu ke zpracování mezd u práce na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Nová pravidla a povinnosti související se zpracováním mezd a evidencí zaměstnanců na DPP a DPČ kladou na mzdový a personální systém takové nároky, že je z pohledu zpracování dat nadále nelze považovat za významně jednodušší právní vztah než klasický pracovní poměr. Tomuto faktu bude počínaje datem 1. ledna 2024 přizpůsobena licenční politika. 

Nová licenční politika bude velmi jednoduchá, průhledná a férová. Licenci budete potřebovat pro každé osobní číslo, se kterým máte v daném období uzavřen jakýkoliv typ právního vztahu. 

Projděte si prosím sekci často kladených otázek, věříme, že odpovíme i na tu vaši. 

Často kladené dotazy:

Chybí mi licence pro některé osoby v právním vztahu a nestihám to řešit. Mám jistotu, že mi bude Vema od ledna 2024 fungovat?

Pakliže se jedná o chybějící licence čistě z důvodu sjednocení licenční politiky s ohledem na novelu Zákoníku práce, pak rozhodně fungovat nepřestane. I v případě, že budete zpracovávat více osob v právním vztahu, než je velikost vaší licence, bude v lednu, únoru i březnu vaše Vema standardně fungovat.

Je však třeba kontaktovat naše obchodní oddělení e-mailem zaslaným na adresu vema@vema.cz nebo zadáním požadavku na Zákaznickém webu, a iniciovat tak proces navýšení licencí na potřebný počet. Doporučujeme tak učinit nejpozději do konce února.

Leden je náš licenční měsíc a současně nás systém Vema varuje před nedostatečnou velikostí licence. Co dělat?

Postupujte tak, jak jste zvyklí. Faktura na úhradu ročních udržovacích (maintenance) poplatků vám následně bude vystavena a zaslána kolem 10. ledna, a to ve výši odpovídající dosavadní velikosti vaší licence. Tuto fakturu je nezbytné včas uhradit.

Navíc je však třeba, abyste kontaktovali naše obchodní oddělení e-mailem zaslaným  na adresu vema@vema.cz nebo zadáním požadavku na Zákaznickém webu, a iniciovali tak proces navýšení licencí na potřebný počet. Doporučujeme tak učinit nejpozději do konce února.

Týká se to i cloudového provozu?

Je třeba, abyste kontaktovali naše obchodní oddělení e-mailem zaslaným na adresu vema@vema.cz nebo zadáním požadavku na Zákaznickém webu, a iniciovali tak proces navýšení licencí na potřebný počet. Doporučujeme tak učinit nejpozději do konce února.

Chci si zkontrolovat, případně pročistit, osoby v právním vztahu. Jak to udělám?

Doporučujeme provést kontrolu osob s aktivním právním vztahem v aplikaci Mzdy (s výhodou lze použít podmínku pro zúžení jezivy(oscis)). Pokud naleznete osoby, které nemají ve skutečnosti uzavřený platný právní vztah, ukončete je i v souboru Začátek, konec (F3) v aplikaci Mzdy nebo v souboru Pracovní smlouvy (SMLOUVA) v Personalistice.

Systém varuje před nedostatečnou velikostí licence. Co dělat?

Postupujte tak, jak jste zvyklí. Kontaktujte naše obchodní oddělení  e-mailem zaslaným  na adresu vema@vema.cz nebo zadejte požadavek na Zákaznickém webu, Doporučujeme tak učinit nejpozději do konce února.

Týká se to i cloudového provozu?

Ano, metoda stanovení velikosti licence je stejná pro všechny režimy provozu Vemy. V případě cloudového  provozu vám licenci navýšíme automaticky. Následně připravíme novou verzi "Přílohy č. 1" cloudové smlouvy a vystavíme fakturu.

Kolik licencí potřebuji v případě souběhu více právních vztahů u jedné osoby?

Pro jednu osobu budete vždy potřebovat maximálně jednu licenci, a to i v případě souběhu několika právních vztahů.

Domnívám se, že vypočtená velikost licence je vyšší, než potřebuji. Jak postupovat?

Nejčastější příčinou jsou aktivní právní vztahy evidované v aplikaci Mzdy, které však již mohou být ukončeny. Nejčastějši se jedná o neaktivní "dohodáře", v případě školství pak o bývalé studenty.

Musí mít své licence i osoby v mimoevidenčním stavu?

V aplikaci Mzdy (PAM) zpracováváme všechna osobní čísla, která jsou alespoň v jedné činnosti v aktivním právním vztahu. Zpracování tak probíhá i u zaměstnanců v mimoevidenčním stavu nebo u zaměstnanců, kterým v konkrétním období zpracování nebyla vyplacena žádná odměna. Příkladem mohou být oblasti zpracování jako vyhodnocení nároku na dovolenou (včetně dohod konaných mimo pracovní poměr), vyhodnocení účasti na pojištění a s tím související zpracování ELDP (vyřazené měsíce, vyloučená doba), zápočet dob pro odbornou praxi.

Do licence tedy vstupuje každé osobní číslo, které má ve formuláři Začátek/konec (F3) zadán platný právní vztah.

Máte dotaz a nenašli jste na něj odpověď? Kontaktujte nás e-mailem na adrese vema@vema.cz. S ohledem na počet dotazů nám může odpověď vzít více času než obvykle. Chceme vás ujistit, že dotazy k licenční politice vyřizujeme s nejvyšší prioritou. Tento fakt ovlivňuje dostupnost našeho obchodního týmu na telefonní lince, kterou nedoporučujeme využívat pro řešení problematiky licencí v tomto období. 

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.