MENU Zavřít

Podstatnou náležitostí pracovní smlouvy je místo výkonu práce. Stejně jako je možné v pracovní smlouvě sjednat více druhů práce, je možné sjednat více míst výkonu práce.

Místo výkonu práce primárně určuje rozsah dispozičního oprávnění zaměstnavatele vůči zaměstnanci z hlediska místa výkonu práce. To jednoduše znamená, že přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa není bez souhlasu zaměstnance možné.

V rámci sjednaného místa výkonu práce je zaměstnavatel oprávněn zaměstnanci přidělovat práci a zaměstnanec je povinen ji zde vykonávat. Mimo sjednané místo výkonu práce je zaměstnanec povinen konat práci jen v případě pracovní cesty. Zároveň je vymezení místa výkonu práce podstatné i pro vymezení pracovní cesty a z hlediska cestovních náhrad. 

Místo výkonu práce je možné vymezit jak velmi úzce, tak velmi široce. Vymezení místa výkonu práce tak může spočívat pouze v rozsahu konkrétního pracoviště, zahrnujícího konkrétního adresu, ale i v rozsahu celé obce, města, kraje, ba dokonce v rozsahu celého území České republiky. Široké vymezení místa výkonu práce spočívající v rozsahu celého území České republiky nebo Evropské unie je však přípustné pouze tehdy, pokud tomu odpovídá povaha vykonávané práce – typicky se jedná o zaměstnance, kteří v rámci své práce často a hodně cestují, např. obchodní zástupci. Pokud by bylo místo výkonu práce vymezeno pro konkrétní druh práce příliš široce (např. celé území České republiky pro dělníka fakticky vykonávajícího práci na jednom pracovišti), lze opět uvažovat o neplatnosti pracovní smlouvy. 

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Vema vám přináší Seyfor