MENU Zavřít

Mzda je ohodnocení zaměstnanců za práci, které zaměstnavatel vyplácí zpravidla zpětně za předchozí měsíc. Obvykle zaměstnanec dostane peníze, část mzdy však může mít podobu nepeněžní – například formou poukázek Benefit plus, Bonus Swap, nadstandardní dovolené, nebo permanentky do fitness. 

Výše mzdy odpovídá náročnosti, odbornosti a množství odpovědnosti při vykonávání práce. Mzda se obvykle skládá ze dvou složek – pevné a pohyblivé, kam patří příplatky, odměny a prémie. 

4 formy mzdy podle druhu vykonávané práce:

  • časovou (závisí na množství odpracovaného času),
  • úkolovou (odvíjí se od množství výrobků nebo úkolů),
  • podílovou (počítá se jako podíl tržeb za určité období)
  • kombinovanou (je libovolnou kombinací různých forem mezd). 

 

Tvorba mzdy podléhá zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), podle kterého ji zpracovává mzdová účetní. Ta shromáždí potřebné informace o výkonu zaměstnance, zohlední návštěvy lékařů a případnou dobu nemoci, dovolené a pracovní cesty. Dále zapracuje srážky, odměny nebo jiné pohyblivé složky mzdy a na základě těchto údajů vypočítá hrubou mzdu.

Zaměstnavatelé i účetní agentury využívají k výpočtu mzdy profesionální mzdové systémy. Ty práci ulehčují, zrychlují a hlídají za ně i legislativní změny. Například automatickou úpravou minimální mzdy, když dojde k jejímu zvýšení. Mzdové systémy bývají často součástí personálních systémů a pro snadný výpočet mzdy je vhodné jejich propojení s docházkovým systémem.

 

Přečtěte si o výhodách aplikace Mzdy komplet od Vemy

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Vema vám přináší Seyfor