MENU Zavřít

Nástup a výstup zaměstnance - nové moduly

  • 3. 11. 2020
Začátek i konec pracovního poměru přináší personalistům řadu povinností. Patří mezi ně nejen legislativní úkony, ale i školení, lékařské prohlídky, předání vybavení a pracovních pomůcek a také mnoho úkonů specifických pro každou společnost.

Úkolem personálního oddělení je celý proces nástupu a výstupu zrealizovat a prokázat, že proběhl správně a v plném rozsahu. Žádoucí je v maximální možné míře odstranit „papírování“ a mít veškeré dokumenty dostupné online a na jednom místě. Mnoha personalistům pro splnění tohoto cíle dnes chybí nástroj, který jim umožní proces nástupu či výstupu jednoduše spustit, rozdělit úkoly mezi kolegy a dále již jen sledovat jeho průběh.

Moduly Nástup a Výstup zaměstnance v personálním systému

Moduly Nástup zaměstnance a Výstup zaměstnance v personálním systému tento problém zcela řeší. Umožní jednoduše vybrat zaměstnance, kterých se výstup či nástup týká, a kliknutím u nich spustit předem nastavený proces. Následně jsou všechny zainteresované osoby informovány o svých úkolech a termínu jejich plnění. Stav plnění úkolů, jejich schvalování i konečný nástupní i výstupní list jsou evidovány přímo v systému Vema. O průběhu procesu je informován i samotný zaměstnanec.

 

Co přináší moduly Nástup a výstup zaměstnance?

  • pomoc s tvorbou procesů
  • evidenci stavu procesu v jeho průběhu
  • efektivnější spolupráci s odpovědnými kolegy
  • dokument prokazující správnost provedení obou procesů
  • možnost tvorby šablon procesů pro různé skupiny zaměstnanců

 

Proč moduly využít?

Díky nim personalisté jednorázově nastaví proces nástupu a výstupu pro jednotlivé pozice a získají tak jistotu, že oba vždy proběhnou správně. Spolupracující kolegové pak mají jasný přehled o svých povinnostech. Výhodou obou modulů je jejich integrace do systému Vema a využívání informací o pracovních pomůckách, hmotné zodpovědnosti, termínu nástupu zaměstnance a dalších dat, které jsou v systému již zadány.

 

Pokud máte zájem o více informací a možnostech využití pro vaši organizaci, napište nám email (vema@vema.cz) nebo nám zavolejte na tel.: 530 500 100.

 

 

Tým Vema

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor