MENU Zavřít

Novinky ze mzdové oblasti

  • 16. 1. 2019
Od 1. ledna se zvýšila minimální mzda, jedná o druhé nejvýraznější nominální navýšení od roku 1991. Od ledna 2019 platí také zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

Minimální mzda vzrostla

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Pro týdenní pracovní dobu 40 hodin je její základní sazba nově stanovena na 13 350 Kč za měsíc nebo 79,80 Kč za hodinu. Nejnižší úroveň zaručené mzdy se tedy nyní pohybuje v rozmezí 13 350 Kč až 26 700 Kč měsíčně.

Porovnáme-li poměry v zemích středoevropského regionu, je v tuto chvíli minimální mzda v České republice vůbec nejnižší. Vyšší je na Slovensku (13 430 Kč), v Polsku (13 630 Kč), i v Německu (40 350 Kč).

Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje i další oblasti výpočtu mezd, zejména vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, „nekolidující“ příjem uchazeče o zaměstnání a podmínky uplatnění daňového bonusu v oblasti daně z příjmů.

Rozhodný příjem se zvýšil na tři tisíce korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v říjnu loňského roku zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Od ledna 2019 tedy měsíční příjem zaměstnanců, zakládající jejich účast na nemocenském pojištění, činí 3 000 Kč.

Částka rozhodného příjmu má rovněž vliv na to, zda se ze zákona jedná o zaměstnání malého rozsahu. Případy, kdy je sjednaná částka započitatelného příjmu v rozmezí 2 500 až 2 999 Kč, takže jde nyní nově o zaměstnání malého rozsahu, je třeba přehodnotit a v programu upravit zadání.

Suma 3 000 Kč hraje roli také při odvodu pojistného na zdravotní pojištění u členů družstev, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro ně práci za odměnu, u osob činných na základě dohody o pracovní činnosti a u dobrovolných pracovníků pečovatelské služby.

Pokud zúčtovaný měsíční příjem uvedených osob nedosahuje výše 3 000 Kč, neplatí zaměstnavatel ze zúčtovaného příjmu zdravotní pojistné a nemá žádné povinnosti ke zdravotní pojišťovně zaměstnance. Dotyčný pracovník si v tomto případě musí ošetřit svůj pojistný vztah (pojištění u zdravotní pojišťovny) jiným způsobem.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor