MENU Zavřít

Oznámení záměru slevy na pojistném

S účinností od 1. 2. 2023 může zaměstnavatel za vyjmenovaný okruh zaměstnanců v pracovním nebo služebním poměru při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném.  

Nárok na slevu za zaměstnance se týká konkrétních okruhů zaměstnanců, jejichž výčet naleznete na stránkách ČSSZ.  

! Podmínkou nároku na slevu také je, že je se zaměstnancem (s výjimkou zaměstnance mladšího 21 let) sjednána kratší pracovní nebo služební doba v rozsahu 8 až 30 hodin týdně.

Výše slevy za kalendářní měsíc je 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována. 

Záměr uplatňovat slevu za zaměstnance zaměstnavatel oznamuje ČSSZ nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu o výši pojistného za kalendářní měsíc, za který slevu uplatňuje. Zaměstnavatel oznamuje ČSSZ tento záměr pomocí datové zprávy nebo na předepsaném tiskopise v elektronické podobě. 

S tím dokáže pomoci Vema modul OZS.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Systém Vema vám přináší Seyfor