MENU Zavřít

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je daňový formulář, který musí zaměstnanci povinně podepsat každý rok. Někdy se označuje také jako „růžový formulář” nebo „růžovka”. 

Podpisem prohlášení se u zaměstnavatele stanoví způsob záloh na daň z příjmů. Zaměstnanec ve formuláři uvádí slevy a zvýhodnění, na které má nárok a které zaměstnavatel na základě tohoto prohlášení zlohlední ve mzdě. Jedná se například o daňové zvýhodnění na děti nebo slevu na dani na studenta. Pokud zaměstnanec prohlášení k dani nepodepíše, zaměstnavatel při výpočtu zdanitelné mzdy nepřihlíží k nezdanitelným částkám. 

Prohlášení se týká zaměstnanců v klasickém zaměstnaneckém poměru i brigádníků na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohody o provedení práce (DPP). Platí přitom, že formulář může poplatník podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.

S vyřizováním prohlášení pomůže zaměstnavatelům modul Prohlášení poplatníka daně od Vemy – ten se postará o automatické předvyplnění formuláře, takže zaměstnanci nemusí vypisovat údaje ručně. Navíc vychází vždy z aktuální legislativy.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Systém Vema vám přináší Seyfor