MENU Zavřít

Rozdíl mezi platem a mzdou spočívá v jejich právním vymezení a použití.

Mzda je obecným termínem, který se používá pro označení finanční odměny, kterou zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci za vykonanou práci. Mzda se vztahuje především na zaměstnance, kteří jsou placeni na základě hodinové nebo měsíční sazby. V rámci mzdy mohou být zohledněny různé faktory, jako jsou pracovní dovednosti, pracovní zkušenosti, pracovní náročnost a další. Mzda se často vyplácí pravidelně (měsíčně) a může se měnit v závislosti na dohodnutých podmínkách pracovní smlouvy, pracovní dobu a dalších faktorech.

Plat se obvykle vztahuje na pracovníky v určitých profesích nebo ve veřejném sektoru, kteří mají stanovené platové třídy nebo platové stupně. Plat je pevně stanovený a závisí na pracovních pozicích, úrovní odpovědnosti, kvalifikacích a dalších faktorech. Výše platu je obvykle uvedena v tarifních systémech nebo kolektivních smlouvách a není často ovlivněna individuálními dohodami mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Plat se také často vyplácí pravidelně (měsíčně).

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Systém Vema vám přináší Seyfor