MENU Zavřít

Seminář k novinkám Mzdy - leden 2018

 • 26. 1. 2018
V pátek 26. ledna 2018 byla v Brně zahájena série seminářů k novinkám první letošní verze aplikace Mzdy 33.00. Pokračovala pak v dalších deseti českých městech a v šesti městech na Slovensku.

Protože byli naši zákonodárci velmi aktivní, program byl poměrně nabitý. Seminář zahájil Miroslav Jozífek z obchodního oddělení. Přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem a představil prezentující analytičky HR Renatu Kolkovou, Lenku Tůmovou a Dagmar Vetrovou.
Miroslav Jozífek také upozornil, že je možné již objednávat speciální modul na podporu splnění povinností vyplývajících z nařízení EU o GDPR v oblasti HR a stručně představil jeho funkcionality. V závěru svého vystoupení seznámil přítomné s plánem akcí – školení na první čtvrtletí roku.

Seminář zahájil úvodním slovem Miroslav Jozífek.
Seminář zahájil úvodním slovem Miroslav Jozífek.

Po Miroslavu Jozífkovi se jako první ujala slova Lenka Tůmová. Úvodem potěšila posluchače příjemnou zprávou, že bude uživatelská příručka Mezd dostupná zdarma pro všechny. Nebude se již prodávat v tištěné podobě, ale všichni zájemci si ji budou moci vyexportovat z dokumentace k systému do formátu PDF a vytisknout. Tato možnost platí obecně pro jakoukoliv část dokumentace všech produktů Vema.

Jaké jsou další novinky verze Mezd 33.00? K dispozici je např. nastavení časového intervalu nad soubory. V případě, že si uživatel rozšíří časový interval zobrazení souboru, je možné si zachovat uvedené nastavení pro zobrazení dat i v dalších souborech.
V oblasti důchodového pojištění je od 1. 1. 2018 stanovena nová maximální hranice důchodového věku 65 let a zároveň se tím ruší automatické neomezené zvyšování důchodového věku. Hranice 65 let již bude jednotná u všech pojištěnců narozených po r. 1971. Dle aktuální prognózy by tak každý pojištěnec by měl v důchodu strávit čtvrtinu svého života.

Zákon č. 148/2017 Sb. zavádí v souvislosti s péčí otce o dítě po jeho narození novou dávku nemocenského pojištění s názvem "dávka otcovské poporodní péče" (otcovská).
Účelem této nové dávky má být:

 • posílení vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči v raných týdnech života dítěte,
 • podpora a motivace otců k zapojení se do péče o novorozené dítě a rozvoj vztahů v rámci rodiny,
 • kompenzace ucházejícího příjmu otce z důvodu péče o novorozené dítě a matku krátce po porodu.

Podpůrčí doba u otcovské činí 1 týden (7 kalendářních dnů), den nástupu na otcovskou si určuje pojištěnec.

S nově zavedenou dávkou otcovské poporodní péče účastníky obeznámila Lenka Tůmová
S nově zavedenou dávkou otcovské poporodní péče účastníky obeznámila Lenka Tůmová

Z důvodu zvýšení minimální mzdy od ledna 2018 na 12 200,- Kč se zvyšuje i minimální vyměřovací základ pro zaměstnance a také měsíční platba na zdravotní pojištění pro všechny osoby bez zdanitelných příjmů na 1 647,- Kč.

Po prvním přednáškovém bloku následovala přestávka, během níž se mohli účastníci semináře občerstvit připravenými chlebíčky, kávou a minerálkou. Někteří posluchači využili přestávku i k vzájemné výměně zkušeností s produkty Vema i k dotazům na přítomné organizátory akce.

Druhý přednáškový blok zahájila po přestávce Renata Kolková. Prvním tématem, které prezentovala, jsou změny výše redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti.
Přechází-li nárok na náhradu mzdy do roku 2018 musí se přepočítat výše náhrady mzdy k 1. 1. 2018 podle nových redukčních hranic.

Od 1. ledna 2018 dochází také ke zvýšení částky daňového zvýhodnění na první vyživované dítě ze stávajících 1 117 Kč na 1 267 Kč měsíčně. Výše daňového zvýhodnění na druhé a třetí a každé další dítě zůstává beze změny.

Renata Kolková hovořila o novém modulu, který umožňuje předvyplnění interaktivního formuláře Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Renata Kolková hovořila o novém modulu, který umožňuje předvyplnění interaktivního

formuláře Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Mezi nejvýznamnější novinky lednové verze Mezd patří Daňové prohlášení elektronicky. Prohlášení k dani mohou zaměstnanci činit nadále v listinné podobě, ale nově také v elektronické formě. Od roku 2018 je tedy zcela na rozhodnutí jednotlivých zaměstnavatelů, jakou formu prohlášení k u svých zaměstnanců zvolí.

Podpora elektronické formy "Prohlášení k dani" je realizována prostřednictvím samostatného modulu HP0092 - Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob.
Modul umožňuje předvyplnění interaktivního formuláře Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, vzor č. 26.

Novelou zákona o daních z příjmu došlo od 1. 1. 2018 k rozšíření okruhu příjmů, které budou podléhat srážkové dani. U příjmů ze závislé činnosti do měsíčního limitu 2 500,- Kč byl zaveden obdobný daňový režim jako u příjmů z dohod o provedení práce (do měsíčního limitu ve výši 10 000 Kč), tzn. jejich zdanění v rámci samostatného základu daně srážkovou daní ve výši 15 % (za podmínky, že poplatník nepodepsal u zaměstnavatele prohlášení poplatníka daně z příjmů).

Třetí blok novinek prezentovala analytička HR Dagmar Vetrová, která se zabývala oblastí srážek ze mzdy.  Od ledna 2018 byla stanovena nová výše částek normativních nákladů na bydlení. Uvedená částka je jednou ze dvou složek, z nichž se počítá nezabavitelná částka pro účely srážek ze mzdy.

Dagmar Vetrová prezentovala realizované úpravy výstupních sestav.
Dagmar Vetrová prezentovala realizované úpravy výstupních sestav.

V poslední části se Dagmar Vetrová zaměřila na realizované úpravy výstupních sestav. Jednalo se např. o úpravy v sestavách:

 • Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením
 • Potvrzení o zdanitelné mzdě
 • Potvrzení pro daňové zvýhodnění
 • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou
 • Platový výměr
 • Výplatní lístek

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor