MENU Zavřít

Seminář k novinkám Mzdy - prosinec 2017

 • 14. 12. 2017
Změny v ročním zúčtování daně a nové formuláře. Účetní absolvovali poslední semináře roku 2017

Předvánoční sérii seminářů odstartovaly analytičky Dagmar Vetrová a Jana Jagošová v Brně. Probíraly se legislativní novinky i změny v systému Vema Mzdy – verze 32.04.

Seminář Mzdy 32.04

Vyzkoušejte novou aplikaci Výplatní lístek, která je zdarma

Seminář zahájila svou přednáškou Dagmar Vetrová, která na začátku představila novinky ve výplatních lístcích.

„Provedli jsme úpravy, které směřují ke sjednocení vzhledu všech forem výplatních lístků. Úpravy se týkají mobilního i portálového výplatního lístku a také funkce Výsledky výpočtu. Nově budou v jednotném praktickém formátu na základě zvolené standardní nebo uživatelské definice vzhledu,” vysvětlila Dagmar Vetrová.

Vzhledy a formáty přinese nová bezplatná aplikace Výplatní lístek. O zveřejnění aplikace se dozvíte na Zákaznickém webu, kde si ji také stáhnete a pak zaregistrujete do dat.

Výsledky výpočtu můžete zatím ve svých Mzdách provozovat ve starém i v novém formátu. O ukončení podpory starého formátu se včas dočtete na Zákaznickém webu. Dagmar Vetrová na semináři vysvětlila, proč se vyplatí vyzkoušet nový formát co nejdříve:

„Přínos spočívá v tom, že se uživatelé mohou přepínat do minulosti a zobrazit si výsledky výpočtu po dobu 12 měsíců zpětně. Vzhled grafického výsledku výpočtu se přibližuje ke grafické maketě výplatního lístku – co se týká oddílů, ikonek i barev. Dále si mohou uživatelé rozbalovat a sbalovat panely a díky tomu uvidí více informací na obrazovce.”

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Údaje o zaměstnanci a jeho PPV zadáte do nových formulářů

V Centru najdete dva nové formuláře:

 • V panelu Osobní údaje přibyl nový soubor Údaje o zaměstnanci.
 • V panelu Pracovně-právní vztah a jeho skončení přibyl soubor Údaje o činnosti zaměstnance.

Dosud uživatelé při zadání nového zaměstnance používali formuláře Zavedení nového zaměstnance nebo Zavedení další činnosti zaměstnance. Nevýhodou těchto formulářů je, že jakmile data jednou pořídíte a uložíte, už je nemůžete opravovat. Úpravy se dosud musely dělat v některém ze vstupních formulářů nebo za použití Přehledového formuláře, který ale využívá zastaralé technologie, a proto ho budeme rušit,” vysvětlila důvody změn Dagmar Vetrová.

Na účetní čekají ve Vemě nové formuláře. Dagmar Vetrová je ukázala a vyzkoušela přímo před účetními.
Na účetní čekají ve Vemě nové formuláře.

Dagmar Vetrová je ukázala a vyzkoušela přímo před účetními.

Novinky v ročním zúčtování daně za rok 2017

Na termínech ročního zúčtování daně se nic nemění – zaměstnanec o něj požádá do 15. února a zaměstnavatel jej provede do konce března.

Ročního zúčtování daně za rok 2017 se dotkne několik novinek:

 1. Nezdanitelný základ daně – bezúplatná plnění (dary)
  „Nově je možné od základu daně odečíst bezúplatná plnění poskytnutá evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím. Dosud bylo možné uplatňovat příspěvky tuzemským politickým stranám a nadacím, nově je možné uplatňovat poskytnutá plnění i těm evropským," vysvětlila Dagmar Vetrová.
 2. Ocenění hodnoty jednoho odběru krve
  „Další změna se týká ocenění hodnoty jednoho bezplatného odběru krve. Nově se jeden odběr zhodnocuje částkou 3 tisíce korun, dosud tato částka činila 2 tisíce. Nově může poplatník uplatnit také hodnotu odběru orgánu od žijícího dárce, tento odběr se ohodnocuje částkou 20 tisíc, stejně jako odběr krvetvorných buněk,” popsala Dagmar Vetrová.
 3. Příspěvky zaměstnance na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření
  „Od roku 2017 se zvyšuje z 12 tisíc na 24 tisíc maximální částka, kterou lze uplatnit. Částka, již lze odečíst, se musí rovnat úhrnu měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od níž náleží maximální státní příspěvek. Posuzování, jaká část se může uplatnit, je v rámci měsíčního příspěvku. Penzijní fondy by měly dodat podklad s informací, jakou část příspěvku je možné uplatnit,” řekla Dagmar Vetrová.
 4. Sleva za umístění dítěte
  „Tato sleva není nová, ale pro rok 2017 se zvyšuje částka, kterou je možné uplatnit za umístění dítěte. Částka se odvíjí od minimální mzdy, která pro rok 2017 činí 11 tisíc. Na každé dítě je možné uplatnit maximálně 11 tisíc,” popsala Dagmar Vetrová.   
 5. Daňové zvýhodnění na děti
  „Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě, které s ním žije ve společné domácnosti. Pro rok 2017 se zvyšují sazby na druhé, třetí a další vyživované dítě,” řekla Dagmar Vetrová.
 6. Daňový bonus
  „Nárok na výplatu daňového bonusu při ročním zúčtování daně získá poplatník, který má příjmy za zdaňovací období do výše šestinásobku minimální mzdy. Pro rok 2017 to znamená, že poplatník musí dosáhnout alespoň na 66 tisíc, aby měl v ročním zúčtování nárok na daňový bonus,” vysvětlila Dagmar Vetrová.
 7. Solidární zvýšení daně
  „Poplatník, u kterého se zvyšuje daň o solidární zvýšení, má povinnost podat daňové přiznání. Pro rok 2017 hranice činí 1 355 136 korun,” řekla Dagmar Vetrová.
 8. Sestava roční zúčtování daně (S50) pro rok 2017
  „Tento formulář má pro rok 2017 nové číslo vzoru. K žádné jiné změně nedošlo,” dodala Dagmar Vetrová.

Roční zúčtování se blíží. Dagmar Vetrová podrobně rozebrala novinky,které musí účetní do zúčtování zahrnout.
Roční zúčtování se blíží. Dagmar Vetrová podrobně rozebrala novinky,
které musí účetní do zúčtování zahrnout.

V roce 2018 se zvyšuje minimální a zaručená mzda

S účinností od 1. ledna 2018 je nově stanovena výše základní sazby minimální mzdy, pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, 12 200 Kč za měsíc nebo 73,20 Kč za hodinu (§ 2 Nařízení vlády).

Minimální mzda je závazná pro zaměstnavatele v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Vztahuje se na:

 • plat,
 • mzdu,
 • odměny z dohody o pracovní činnosti i provedení práce.

Na základě zvýšení minimální mzdy se upravují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny zaměstnanců. Zaručená mzda přísluší zaměstnancům, kteří dostávají za práci plat nebo nemají mzdu sjednanou v kolektivní smlouvě.

Minimální mzda ale neovlivňuje pouze zaručenou mzdu. „Má dopad i na průměrný příp. pravděpodobný výdělek, který je třeba zvýšit na její úroveň v případě, že jí nedosahuje . Další oblastí je vyměřovací základ pro zdravotní pojištění. Minimální mzda je také minimálním vyměřovacím základem pro odvod pojistného, který nově činí 12 200 korun. Minimální mzda ovlivňuje i výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí, který musí u organizací odměňujících mzdou od ledna činit minimálně 1 220 korun, u organizací odměňujících platem polovinu této částky,” vysvětlila některé dopady analytička Jana Jagošová.

Kromě toho se zvýšení minimální mzdy dotkne také:

 • minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění,
 • nároku na výplatu daňového bonusu,
 • slevy za umístění dítěte
 • a nekolidujícího příjmu uchazeče o zaměstnání.

Jana Jagošová vysvětlila komplexnost dopadů zvýšení minimální mzdy.
Jana Jagošová vysvětlila komplexnost dopadů zvýšení minimální mzdy.

Nové nařízení vlády zredukovalo počty platových skupin

Platové skupiny se nejprve zredukovaly z 9 na 7 a nové nařízení vlády od 1. ledna 2018 dále redukuje počet platových skupin ze 7 na 5.

„Ke změnám platových tarifů dochází pouze u skupin zaměstnanců, kteří pracují ve zdravotnictví. Nikoho dalšího se platové změny netýkají. Ale samozřejmě pro všechny platí přečíslování odstavců a pokud máte ve směrnicích napsané i číslo nařízení vlády, tak se vás týká i změna čísla nařízení,” vysvětlila Jana Jagošová.

V novém nařízení se opětovně sloučily:

 • platové skupiny základní + základní zdravotníci do odstavce číslo 1
 • a skupina zdravotničtí pracovníci + pracovníci v sociálních službách + zdravotničtí pracovníci Ministerstva obrany a Armády ČR do odstavce číslo 3.

„S platovými skupinami také souvisí NV č.399/2017 Sb., které mění NV č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Tato novela redukuje přílohu nařízení vlády o práce, které mohou být vykonávány pouze ve správních a služebních úřadech na systemizovaných služebních místech. Tyto práce už v katalogu prací nebudou. Novela je doplněná o nová povolání a o změny kvalifikační náročnosti prací, způsobu organizace a výkonu prací,” doplnila Jana Jagošová závěrem své přednášky.

A co na novinky říkají účastníci semináře?
„Nejvíc mě na semináři zajímají všechny změny a novinky. Pro účetní je na konci roku nejdůležitější udělat všechno dobře, a proto se potřebuji orientovat. Chyby se mi naštěstí nestávají.”
Eva Páralová z Národního centra ošetřovatelství


„Zaujalo mě nové Prohlášení poplatníka daně z příjmu, na které jsem se dívala už před seminářem. Zarazilo mě zadávání údajů o manželovi – rodné číslo, zaměstnání a další. Když se na to podívám z pohledu ochrany osobních údajů, která začne platit v květnu, nejsem si jistá, jestli mi zaměstnankyně tyto informace poskytnou. Nebude se jim líbit uvádět údaje o manželovi. Budu to ještě rozebírat s daňovým poradcem a právníkem.”

Dana Jelínková z firmy TTI

 „Na semináři jsem poprvé, takže ho nemohu srovnávat s předchozími. Od nového roku začínáme ve firmě pracovat s Vemou, takže se zatím učím spoustu nových věcí. Navíc pracuji ve mzdové účtárně teprve půl roku. Naštěstí mám velmi zkušené kolegy s praxí, kteří mi pomáhají – třeba s ročními zúčtováními daně.”
Martina Richterová z firmy Bauhaus

Podobné
články