MENU Zavřít

Seminář k novinkám Mzdy - září 2017

 • 22. 9. 2017
Léto plné legislativních změn ovlivnilo i novou verzi Vema Mezd 32.03. Zjistěte, co vás na podzim čeká

Jaké jsou nové aplikace, co je pro uživatele Vema Mezd nejdůležitější v zákoně o zaměstnanosti nebo jak naložit se změnou v platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě – i to se dozvěděli účastníci semináře k nové verzi Mezd. Účetní a ekonomové z jižní Moravy se tradičně sešli v Kongresovém centru brněnského výstaviště a odstartovali tak šňůru seminářů, které se konaly po celé České republice od 22. do 27. září.

Prezence účastníků
Návštěvníci se před začátkem pohodlně usadili s kávou a čajem v přednáškovém sále nebo si vykládali na chodbě. V devět hodin je přivítal Miroslav Jozífek, obchodní zástupce Vemy. Pozval je na občerstvení a také na podzimní akce Vemy, které najdete v závěru reportáže. Také připomněl, že Vema právě hledá mzdové účetní do svého outsourcingového týmu.

Na semináři se tentokrát představily čtyři přednášející. Po krátkém uvítání si vzala slovo analytička HR Lenka Tůmová, která:

 • Upozornila na nové praktické aplikace Plánování směn a Plánování a evidence výkonů.
 • Vysvětlila, jak účetním usnadní práci takzvaný ODBC Provider – neboli možnost vyexportovat si data do MS Excelu a MS Power BI.
 • Ukázala přepracované archivy a vysvětlila, jak se v nich vyhledává pomocí nového dialogu Správa archivů.

Lenka Tůmová upozornila i na několik klíčových změn v zářijové verzi Mezd. Důležité je například to, že při převodu dat do nové verze se automaticky doplňuje obsah vybraných souborů podle standardu a že nově v dokumentaci naleznete postupy zpracování jednotlivých mzdových oblastí.

„Hlavní změnou, která nastala v Centru v záložkách Mzdy a Mzdy hlavní, je přidání odkazů na postupy zpracování jednotlivých oblastí výpočtů mezd směřujících přímo do dokumentace. V záhlaví každého panelu, ve kterém nově přibyl postup, najdete ikonku kouzelné hůlky. Na ni kliknete a přesunete se do dokumentace, kde najdete požadované postupy,” vysvětlila novinku Lenka Tůmová.

Lenka Tůmová představuje novinky

Nejdůležitější legislativní novinky připomněla analytička Renata Kolková.
Od 1. července nabyl účinnosti zákon číslo 170/2017 Sb. neboli takzvaný daňový balíček. Ten mimo jiné upravuje nárok na daňové zvýhodnění, které se v roce 2017 zvyšuje:

 • na druhé dítě o 200 korun
 • a na třetí dítě o 300 korun.

Už v roce 2018 se zvyšuje zvýhodnění i na první dítě – o 150 korun měsíčně. Od ledna 2018 navíc musí být nejen uživatelé Mezd připravení i na další velké novinky v daňové oblasti, které se týkají podpisu prohlášení poplatníka daně a srážkové daně.

„Zákonodárci v roce 2014 zapracovali do zákona změnu srážkové daně, která se v praxi neosvědčila. Vypustili totiž ze zdanění srážkovou daní příjmy, které při nepodepsaném prohlášení poplatníka daně dosahovaly nižších částek. Srážkové dani tedy od roku 2014 podléhají pouze příjmy z dohod o provedení práce, pokud v úhrnu v daném měsíci nepřesáhnou částku deset tisíc korun. Od roku 2018 se zdanění nižších příjmů srážkovou daní při nepodepsaném daňovém prohlášení do zákona vrací,” vysvětlila Renata Kolková.

Další důležité změny obsahuje novela zákona o zaměstnanosti, kde k nejvýraznějším změnám patří úprava nekolidujícího zaměstnání. Člověk, který je evidovaný na úřadu práce, si nově může přivydělat jen na dohodu o pracovní činnosti nebo v pracovním poměru. Ve Vema Mzdách se vám zobrazí informativní hlášení, která na vznik kolidujícího zaměstnání u zaměstnance upozorní.

Renata Kolková připomíná nejdůležitjěší legislativní změny

Analytička HR Dagmar Vetrová představila posluchačům několik dalších důležitých úprav v sestavách. Přichystala si praktické ukázky a přímo v softwaru ukazovala například:

 • nový vzhled sjednocených výplatních lístků,
 • jak nastavit položky v položkovém výplatním lístku,
 • změny v sestavě Potvrzení o zaměstnání, které vycházejí z příslušných ustanovení zákoníku práce,
 • nebo jak postupovat, když účetní zadá odměnu za DPP nebo DPČ do jiné činnosti.

„Množí se nám dotazy, jak řešit problém zadání odměny k jiné činnosti. Může to způsobit velké problémy. Ve Vema Mzdách však máme nástroj, kterým se dá těmto situacím předejít – soubor Přípustnost odměn. V něm je standardně nastaveno, že skupině 6 (dohoda o pracovní činnosti) a skupině 7 (dohoda o provedení práce) nesmí být vyplácené odměny s akronymem pri nebo zak. Dohody musí mít akronym oon, a pokud nemají, objeví se chybové hlášení,” vysvětlila Dagmar Vetrová.

Jako poslední se představila analytička HR Jana Jagošová, která se věnovala specifickému tématu – změnám v nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Už od července 2017 platí:

 • snížení počtu platových skupin z devíti na šest,
 • změna maximální částky zvláštního příplatku ze čtyř na pět tisíc korun.

Od 1. listopadu by měla být

 • platná změna platových tarifů všech platových skupin kromě zdravotníků,
 • zrušená skupina lékaři České správy sociálního zabezpečení
 • a rozdělená platová skupina zdravotníci a sociální pracovníci.

Jedním z nejaktuálnějších kroků, které by měli účetní udělat, je nastavení pro platové postupy v programu.

„Do platových tabulek patří tabulky platových skupin, platových postupů a rozpětí tarifů. Už v červnu byly tyto tabulky sjednoceny pro všechny standardy. Změny vycházející z novel nařízení vlád budou probíhat automaticky převodem do verzí nebo mikropřevodem u aktualizací. Aktualizace bude probíhat na základě nastavení v datech uživatele,” vysvětlila Jana Jagošová a ukázala účastníkům semináře nový soubor Nastavení pro platové skupiny. V něm si účetní nastaví platové skupiny, které potřebují.

Účetní pečlivě poslouchali a do materiálů, které dostali u vstupu, si zapisovali své poznámky.
Účetní pečlivě poslouchali a do materiálů, které dostali u vstupu, si zapisovali své poznámky.

Zeptali jsme se účetních, které novinky je nejvíc zaujaly.
„Využiji všechno, co na semináři zazní. S Vemou dnes a denně pracuji, a proto chodím pravidelně na semináře. Vždycky je v softwaru něco nového, co na semináři v praxi ukážou. Člověk si všechno přečte i v Novinkách, ale já preferuji seminář, protože na něm přednášející řeknou i něco navíc.”
Anna Švachová, Biskupství brněnské

„Zpracovávám mzdy, takže se mě týká daňová oblast, zdravotní pojištění nebo i sociální pojištění. Například zmíněná změna výše minimální mzdy ovlivní spoustu věcí a promítá se do různých oblastí. Seminář má velký přínos a nedovolím si ho vynechat.”
Ilona Rulíšková, Diecézní charita Brno

Přišla jsem si poslechnout, co je v programu nového a jaké jsou legislativní novinky. My zákazníci se navíc potkáme s kolegy z Vemy, se kterými spolupracujeme a kteří nám pomáhají řešit problémy. Rovnou na místě spolu můžeme něco vyřešit.”
Dagmar Hrnčiříková, Moravské zemské muzeum

Kromě zákazníků se na semináře chodí podívat i lidé z Vemy, kteří se na akci potkávají se svými zákazníky.
„Mzdové účetní na semináři vidí základní novinky i informace o daních a vždycky jim to něco přinese. Já jsem osobně ráda, že se na semináři setkávám se zákazníky nebo třeba i s bývalými kolegy a spojíme příjemné s užitečným. Uživatelé mi třeba mohou říct, jak se jim v mzdovém systému Vema pracuje a co by na softwaru změnili a já o jejich potřebách dál mluvím s kolegy ve firmě.”
Věra Tomášová, personalistka Vemy a bývalá účetní

Pokud jste se nestihli přihlásit na zářijový termín, rádi vás uvidíme na prosincovém semináři k nové verzi Vema Mezd. A už v říjnu se můžete přihlásit na Tematické semináře a v listopadu na legislativní seminář. O všech termínech vám dáme včas vědět ve vašem Zákaznickém webu.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor