MENU Zavřít

Seminář Mzdy 34.00 se dotknul daní i všech druhů pojištění

  • 6. 2. 2019
Na novinky především z oblasti daní z příjmů a dále nemocenského, sociálního a důchodového pojištění, se zaměřil seminář Mzdy 34.00. Série odborných seminářů společnosti Vema se odehrály ve druhé polovině ledna 2019.
Specifikovaná galerie nebyla nalezena.

Jedním z hlavních témat byly změny v souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů. Nové znění zákona mění způsob výpočtu základu daně u zaměstnanců, jejichž mzda podléhá odvodům pojistného mimo území ČR a řídí se právními předpisy zemí EU, EHP či Švýcarska. Od ledna 2019 musí být hrubá mzda těchto zaměstnanců navýšena o konkrétní pojistné, hrazené zaměstnavatelem v zahraničí.

Co nového v pojištění

Velké změny se dotkly rovněž oblasti pojištění. Co se týče důchodového, zvýšil se maximální vyměřovací základ a částka průměrné mzdy pro účely letošního pojistného je 32 699 Kč. Maximální hranicí důchodového věku je pak podle zákona věk 65 let. Vzhledem k tomu, že lze očekávat jeho další nárůst, MPSV má nyní ze zákona povinnost předkládat vládě v pětiletých intervalech "Zprávu o stavu důchodového systému ČR a o jeho předpokládaném vývoji se zřetelem na demografickou situaci ČR a na očekávaný populační a ekonomický vývoj". Součástí zprávy bude i informace, zda je na pořadu dne tuto hranici upravit.

Poměry v oblasti nemocenského pojištění komplikuje posun zavedení elektronické neschopenky z letošního ledna na 1. 1. 2020. Podrobnější informace k tomuto tématu jsou k dispozici na webu MPSV v tiskové zprávě „Elektronická neschopenka přehledně“. Další změnou je vyhlášení nové výše redukčních hranic upravujících denní vyměřovací základ a úprava rozhodného příjmu.

A konečně ve sféře zdravotního pojištění z důvodu zvýšení minimální mzdy narostl od ledna také minimální vyměřovací základ pro zaměstnance a zvýšil se rozhodný příjem.

Výhody Aplikace Stravenky

V nabitém programu semináře se dostalo i na stravenky a výhody používání stejnojmenné aplikace. Ta zahrnuje jednak přehled vydaných a nárokovaných stravenek z pohledu jednotlivých osob (stravovací karty), jednak evidenci stravenek na skladu a jejich pohyb. Aplikace Stravenky spolupracuje s dalšími aplikacemi Vema.

V závěru se probíraly změny týkající se organizací, jejichž pracovníci jsou odměňovaní platem, včetně zvýšení platových tarifů. Posledním projednávaným bodem byly informace pro organizace ve státní službě.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor