MENU Zavřít

Smlouvy a objednávky

Detailní vedení a účtování smluv a objednávek s vazbou na Registr smluv

Aplikace zpřístupňuje smlouvy v elektronické podobě všem, kdo s nimi pracují. Zajišťuje také oboustrannou komunikaci s Registrem smluv, což platí i pro objednávky. V rámci katalogizace program smlouvu eviduje zejména podle evidenčního označení, partnera smluvního vztahu, dat uzavření, platností a ukončení, periodicity plnění, hodnoty smlouvy a dále podle číselníků, které si můžete definovat sami dle svých potřeb. K zásadním výhodám aplikace patří: provázanost smluv, jejich dodatků a návazných smluv, přístupnost a rychlé hledání smluv, aniž byste museli hledat a kopírovat papírové verze, zprostředkování informačních toků pro účetnictví a archivace informací o stavu smlouvy, komfortní publikování do Registru smluv.

Mezi hlavní číselníky patří popis typu smlouvy, smluvní strany včetně práv nebo povinností, důvěrnost a důvod předčasného ukončení smlouvy. Pokud se dodatkem některý katalogizovaný parametr smlouvy mění, mění se smlouva, jejíž aktuálním znění si můžete zobrazit.

Aplikace zpřístupňuje smlouvy v elektronické podobě všem, kdo s nimi pracují. Zajišťuje také oboustrannou komunikaci s Registrem smluv, což platí i pro objednávky. V rámci katalogizace program smlouvu eviduje zejména podle evidenčního označení, partnera smluvního vztahu, dat uzavření, platností a ukončení, periodicity plnění, hodnoty smlouvy a dále podle číselníků, které si můžete definovat sami dle svých potřeb. K zásadním výhodám aplikace patří: provázanost smluv, jejich dodatků a návazných smluv, přístupnost a rychlé hledání smluv, aniž byste museli hledat a kopírovat papírové verze, zprostředkování informačních toků pro účetnictví a archivace informací o stavu smlouvy, komfortní publikování do Registru smluv.

Mezi hlavní číselníky patří popis typu smlouvy, smluvní strany včetně práv nebo povinností, důvěrnost a důvod předčasného ukončení smlouvy. Pokud se dodatkem některý katalogizovaný parametr smlouvy mění, mění se smlouva, jejíž aktuálním znění si můžete zobrazit.

Dozvíte se navíc stav, v jakém se smlouva nachází, případně zda je zanesena do účetnictví, pokud se o smlouvách účtuje. Pro účtování o významných smlouvách zde naleznete i možnost jejich zaúčtování. Pokud si účetní jednotka zvolí, že bude účtovat o smlouvách z Evidence smluv, je tato možnost v nabídce nad smlouvami a jednotlivými dodatky.

Aplikace slouží i jako podkladový materiál pro tvorbu objednávek a faktur.

Dozvíte se navíc stav, v jakém se smlouva nachází, případně zda je zanesena do účetnictví, pokud se o smlouvách účtuje. Pro účtování o významných smlouvách zde naleznete i možnost jejich zaúčtování. Pokud si účetní jednotka zvolí, že bude účtovat o smlouvách z Evidence smluv, je tato možnost v nabídce nad smlouvami a jednotlivými dodatky.

Aplikace slouží i jako podkladový materiál pro tvorbu objednávek a faktur.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Systém Vema vám přináší Seyfor