MENU Zavřít

Souběžné pracovní poměry vznikají v případě, že zaměstnanec má několik pracovních poměrů u jednoho nebo více zaměstnavatelů, ale žádný z nich není na zákonem stanovenou pracovní dobu, která činí (dle §83a ZP) 40 pracovních hodin týdně. Souběžné pracovní poměry musí být smluveny na kratší pracovní dobu. Takto sjednané pracovní poměry jsou zásadně rovnocenné, i když se délka úvazků liší, a práva a povinnosti z nich vyplývající se posuzují samostatně.

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.